Zborník Stálej konferencie 2016 na webe ÚSŽZ

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami viac ako 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie.

Na podujatí konajúcom sa každé dva roky s cieľom analyzovať stav, obsah a kvalitu slovensko-slovenského dialógu v záujme morálnej i materiálnej starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podpory národného povedomia a kultúrnej identity krajanov v ich domovských štátoch, sa akreditovalo do 140 účastníkov – krajanov zo zahraničia a hostí z politického, kultúrno-spoločenského, vedeckého a duchovného života na Slovensku, odborníkov na krajanskú problematiku a zástupcov médií.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako už tradične, aj z tejto Stálej konferencie vydá zborník, v ktorom budú publikované všetky pozdravné prívety hostí snemovania, referáty a diskusné príspevky krajanov, ako aj účastníkov konferencie zo Slovenska. Keďže sa ÚSŽZ snažil v čo najkratšom čase vyslať posolstvá a myšlienky, ktoré zazneli na Stálej konferencii, ku všetkým našim krajanom, zverejňujeme zborník v procese jeho prípravy pred tlačou vo formáte PDF na webovom sídle ÚSŽZ.

 

ZBORNÍK SK 2016

http://www.uszz.sk/data/2016/01_ZBORNIK_TLAC_muedit3.pdf