Zborník Stálej konferencie 2018 vo formáte PDF sa dostáva ku krajanom

V poradí trinásta Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 sa ako najreprezentatívnejšie fórum krajanov uskutočnila v dňoch 26.-27. októbra v Bratislave. Neprešli ani dva mesiace, a už sa v predvianočnom čase dostáva do rúk delegátov, účastníkov a hostí snemovania dokumentárny zborník, obsahová dramaturgia ktorého je súhrnom jednotlivých referátov, analytických príspevkov, vystúpení, príhovorov a pozdravov odznevších na konferencii.

Súčasťou zborníka, ktorý Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí predkladá vo formáte PDF, sú okrem vystúpení a príhovorov, ktoré boli prezentované v ústnej forme, aj referáty a príspevky, ktoré účastníci konferencie odoslali v stanovenom termíne uzávierky na ÚSŽZ v písomnej elektronickej podobe.

Zborník Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2018 v tlačenom formáte vyjde začiatkom roku 2019.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, v debate s rímsko-katolíckym farárom Imrichom Tóthom zo Slovenskej katolíckej misie v Paríži, počas Stálej konferencie 2018 v Bratislave.