Združenie Slovákov vo Švajčiarsku 50 rokov svojej činnosti ukončí slávnosťou v Zürichu, zúčastní sa na nej aj Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

Nebýva zvykom, aby  sa na slávnosti, ktorú pripomína vzácne číslo 50, niečo definitívne končilo. Skôr sme na výročných podujatiach primkli k spoločenskému formátu, na ktorom sa bilancuje, hodnotí, vylupujú najradostnejšie okamihy, pospomína. Na ľudí, činy, na všetko to, čo zostáva a mobilizuje, ďalej motivuje. Päťdesiatka v živote Združenia Slovákov vo Švajčiarsku je ale v deň jej slávnostnej pripomienky – v nedeľu 6. októbra  v Zürichu, žiaľ, aj konečnou.

Krajanskú komunitu, ktorú spojilo úsilie emigračnej vlny Slovákov z roku 1968 k vytvoreniu najväčšieho organizovaného spolku vo Švajčiarsku, postihol a teda aj dobehol generačný problém. Jednoducho niet už v súčasných radoch mladšej a strednej generácie typologicky, nezištne manažérsky a, nebojme sa to povedať,  aj vlastenecky nastavených mladých ľudí – Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku aj ako aktuálne migrujúcich "Európanov" – prejavujúcich hlbší záujem o spolkový krajanský život a aktivity, ktoré by zveľadili viaceré obdivuhodné, obetavé a slovenskosť vo všetkých jej prejavoch ukotvené hodnoty pričinivších sa doyenov.

Z vari desiatky tých, ktorí položili fundament pred 50 rokmi, žije dnes, ako sa on sám v časopise Slovenské zvesti vyjadril, už iba jediný – Aristid Zelenay. Obdiv a uznanie si však zaslúžia aj ďalší, ktorí v priebehu piatich desaťročí oduševňovali slovenskú komunitu skrze aktivity Združenia ako jeho lídri: Margita Trusková, Monika Švajlenová, Bohumil Šťastný a desiatky, ba stovky nemenovaných Slovákov vo Švajčiarsku, ktorí prispeli k pulzujúcemu vzdelanostnému, kultúrno-spoločenskému  i duchovno-vlasteneckému vyžitiu sa slovenskej krajanskej komunity nielen v Zürichu, ale v celom Švajčiarsku, v ktorom našli svoj nový domovský štát. Bez toho, aby čo i len na okamih zabudli či nebodaj zanevreli na svoju domovinu – Slovensko.

Na záverečnom podujatí Združenia Slovákov vo Švajčiarsku sa zúčastní  a svojou prítomnosťou krajanskú komunitu v Zürichu poctí aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

DO POZORNOSTI:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/3007/krajania-vo-svajciarsku-na-50-rocniku-narodnej-pute-slovakov-do-mariasteinu