Zlaté plakety MZV SR odovzdali na Cypre

Zväz priateľstva Cyprus- Slovensko si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojej činnosti. Ide o organizáciu, ktorá združuje Slovákov žijúcich na Cypre a Cyperčanov so silným vzťahom k Slovensku (najmä bývalých študentov, korí študovali na slovenských univerzitách).  Zväz sa zásadným spôsobom zaslúžil o rozvoj slovensko- cyperských vzťahov, organizuje  návštevy najvyšších slovenských predstaviteľov na Cypre, spolupracuje s Veľvyslanectvom SR v Nikózii pri organizovaní mnohých podujatí a povzbudzuje k spoločným aktivitám Slovákov, ktorí sa usadili na ostrove v ostatných rokoch.

Pri príležitosti 15- ročného jubilea existencie Zväzu, na návrh Veľvyslanectva SR v Nikózii udelili ocenenie ministra zahraničných vecí SR dvom doterajším predsedom Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko. Počas tradičného každoročného stretnutia Slovákov v pohorí Troodos dňa 3. 12. 2011 prevzal  z rúk veľvyslankyne SR Anny Tureničovej  Zlatú plaketu Ministerstva zahraničných vecí SR Christos Rotsides, súčasný predseda Zväzu priateľstva Cyprus- Slovensko. Ocenenie dostal za mimoriadne zásluhy pri šírení dobrého mena Slovenska v Cyperskej republike, obetavú organizáciu krajanského spolkového života a neúnavnú snahu o udržanie národného povedomia Slovákov žijúcich na Cypre.

Christos Rotsides prijal vyznamenanie s veľkým dojatím a ako sám uviedol, táto pocta patrí všetkým členom Zväzu priateľstva Cyprus- Slovensko, ktorí sa aktívne zapájajú do spoločných aktivít. Bývalému predsedovi Zväzu Steliosovi  Loizouovi kvôli jeho pobytu v zahraničí  odovzdajú ocenenie dodatočne.