Zmeny v slovenskom vysielaní Rádia SBS v Melbourne

V predchádzajúcej správe od Andreja Bučka, vedúceho redaktora slovenského vysielania Rádia SBS v Melbourne, sme avizovali dôležitú poradu vedenia Rádia SBS, na ktorej sa malo rozhodnúť aj o ďalšom osude 60-minútového vysielania v slovenskom jazyku.

Andrej Bučko, v jednej osobe vedúci redaktor i moderátor spravodajsko-publicistickej relácie magazínového typu, oslovuje každú nedeľu Slovákov žijúcich v Austrálii a prostredníctvom internetu aj desaťtisíce ďalších našich krajanov na celom svete, ktorí môžu takto získať informácie o tom, čím všetkým žije slovenská komunita na najvzdialenejšom kontinente od Slovenska.

Aký osud teda postihne slovenské vysielanie Rádia SBS Melbourne v ďalšom období? Nepreruší sa niť cenných rozhlasových kontaktov Slovákov v Austrálii a na Novom Zélande tak medzi nimi, ako aj s užitočnými informačnými zdrojmi priamo zo Slovenska po plánovaných programových a vysielacích úpravách Rádia SBS v roku 2013?

Podrobnosti o zmenách v programovej štruktúre Rádia SBS platné od apríla 2013 sa dozviete z dielne spravodajského oddelenia a redaktora Andreja Bučka. V aktuálnom zvukovom príspevku, ktorý slovenské vysielanie Rádia SBS odvysielalo v nedeľu 2. decembra 2012, zaznejú aj hlasy rozhlasovej riaditeľky SBS Mandi Wicksovej a šéfa FECCA (Federálna rada národnostných pospolitostí) Pina Migliorina.
 
Počúvajte slovenské vysielanie Rádia SBS Melbourne:
 
www.sbs.com.au