Zmluva o výstavbe Slovenského domu

10.00 h – Rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka a Antona Paulíka, zástupcu riaditeľa odboru pre menšinové vzťahy maďarského Ministerstva zahraničných vecí k príprave Zmluvy o výstavbe Slovenského domu v Mlynkoch.