ZMRAZENIE DOTÁCIÍ ÚSŽZ na projekty krajanov vzhľadom na šírenie koronavírusu COVID-19

Milí krajania, vláda Slovenskej republiky v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu vyhlásila 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu na celom území krajiny a aktualizuje celý rad ďalších opatrení, ktorých cieľom je predísť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky; analogické kroky podnikajú aj ďalšie štáty sveta vrátane tých, v ktorých žijú slovenské komunity. Záber týchto opatrení je široký, od zamedzenia cezhraničných pohybov občanov jednotlivých štátov až po prerušenie vzdelávania na všetkých druhoch škôl, obmedzenie konania verejných spoločenských a kultúrnych podujatí, zastavenie výroby i poskytovania služieb a pod. Od nás všetkých sa vyžaduje, aby sme zodpovedne pristupovali k naplňovaniu účelu týchto opatrení/nariadení, ktorých cieľom je nás preventívne chrániť a spoločnými silami čeliť tejto vírusovej pandémii.

Ako viete, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v tejto predjarnej etape zabezpečuje proces podpisovania dotačných zmlúv na rok 2020, na základe ktorých by mali byť jednotlivým krajanským žiadateľom poskytované dotácie, a s ktorými sa máte možnosť oboznámiť na webovej stránke ÚSŽZ; v tejto súvislosti sa na vás s prvým opatrením obrátil riaditeľ Odboru teritoriálneho a dotácii pán Alexander Iľaščík 19. marca 2020 a podľa vašich reakcií ste ho prijali s porozumením. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu i s cieľom napomôcť dodržiavaniu opatrení štátov a „nenavádzanie“ na vykonávanie aktivít, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu ich účastníkov, ÚSŽZ prijíma nasledujúce rozhodnutie:

*          zmrazenie procesu podpisovania dotačných zmlúv zo strany ÚSŽZ a tým vyplácanie dotácií na rok 2020 s výnimkou zmlúv na aktivity, ktoré sa preukázateľne konali do 15. marca 2020 (refundácia), ako aj dotácií na projekty, ktorých realizácia nie je ovplyvnená opatreniami prijatými proti šíreniu koronavírusovej pandémie, čo ÚSŽZ zváži vo svojej kompetencii a po prípadnej konzultácii s dotknutými subjektmi; ÚSŽZ však bude naďalej zasielať krajanským subjektom zmluvy na schválené dotácie, aby boli pripravené na realizáciu, keď sa na to naplnia podmienky;

*          ÚSŽZ pozastavuje prípravu všetkých ústredných podujatí na Slovensku, ktorých je (spolu)organizátorom: IV. Pamätný Deň zahraničných Slovákov (05.07.2020), XXIV. ročník Južno-slovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach (17.-18.07.2020) a 47. Krajanskú nedeľu a VII. Krajanský dvor počas 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (10.-12.07.2020júl – august 2020) otázku ich konania, avšak ich organizovanie bude závisieť od doby platnosti opatrení vlády SR proti koronavírusu a tiež je si vedomý aj toho, že na prelome mesiacov október/november 2020 je plánovaná Stála krajanská konferencia.

Zámerom ÚSŽZ je tiež vyhnúť sa zbytočným administratívnym úkonom (uzavieranie zmlúv) a prevodu finančných prostriedkov na vaše účty, ktoré by ste potom v konečnom dôsledku vracali, čo by navyše podliehalo nemalým bankovým poplatkom.

Toto rozhodnutie sa prijíma na dobu neurčitú a k jeho ukončeniu dôjde, keď pominú dôvody, pre ktoré bolo prijaté vládou Slovenskej republiky.

Veríme, že predmetné rozhodnutie sa stretne s pochopením v krajanských komunitách, keďže koronavírus objektívne spôsobuje utlmenie (v dátumovo nejasnom horizonte) krajanských aktivít; v prípade potreby konzultujte otázky týkajúce sa tohto rozhodnutia s predsedom Dotačnej komisie a podpredsedom ÚSŽZ pánom Petrom Procháckom.

Napriek súčasnej neľahkej situácii želáme všetkým našim krajanom, rodákom a priateľom Slovenska v domovských krajinách na prahu blížiacich sa Veľkonočných sviatkov pevné zdravie a solidárne prekonanie tejto zložitej etapy života našej civilizácie.

 

                                                                                              Ján Varšo

                                                                                           predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 25. marca 2020

 

DO POZORNOSTI:

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4883/letne-prazdninove-tabory-pre-krajanske-deti-a-mladez-na-slovensku-v-roku-2020-zrusene

https://www.uszz.sk/sk/stranka/4872/folklorne-slavnosti-pod-polanou-v-detve-sa-v-roku-2020-neuskutocnia—organizatori-ich-presunuli-na-buduci-rok