Zomrel Ján Valach, významný slovenský dirigent, organista a hudobný skladateľ

Trúchlivá zvesť sa na Slovensko dostala z Belgicka. V stredu 20. novembra 2019 v popoludňajších hodinách zomrel v Antverpách vo veku 94 rokov významný slovenský dirigent, organista, hudobný skladateľ a veľký propagátor slovenskej hudby v zahraničí profesor Ján Valach. Slovensko v osobnosti pána Jána Valacha stráca nielen významného šíriteľa klenotov našej hudby, ale aj presvedčivého a oddaného kultúrneho vyslanca, oduševneného propagátora a znalca slovenského kultúrneho dedičstva.

Profesor Ján Valach sa narodil v Hnúšti 22. septembra 1925. Študoval na Lekárskej fakulte UK a súčasne na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením osobností ako Eugen Suchoň či Ján Cikker.  S Belgickom, osobitne s flámskymi Antverpami, kde žil a pôsobil, sa spája veľká časť životnej a profesionálnej dráhy tohto významného umelca a krajana.

Jeho najvýznamnejším počinom bolo iniciovanie uvedenia, naštudovanie a dirigovanie Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách v apríli 1968. Krútňava zostala v programovej skladbe Kráľovskej opery až do roku 1976. Bolo to vôbec prvé naštudovanie opery v zahraničí, ktoré sa stretlo s obrovským úspechom, ako to dosvedčujú dobové recenzie. Inscenácia mala na tú dobu neuveriteľných 18 repríz. Ján Valach sa zaslúžil o uvedenie ďalších troch slovenských opier v Belgicku.

V roku 2015 bolo Jánovi Valachovi pri príležitosti jeho 90. narodenín udelené vysoké štátne vyznamenanie – Medaila prezidenta SR za jeho celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy pri prezentácii slovenskej kultúry a šírení dobrého mena SR v zahraničí. Vyznamenanie mu 15. júna 2015 odovzdal veľvyslanec Stanislav Vallo na radnici mesta Antverpy v prítomnosti primátora Barta De Wevera, zástupcov diplomatického zboru, honorárnych konzulárnych úradníkov a ďalších pozvaných zástupcov politického, kultúrneho a spoločenského života.

Posledná rozlúčka s Jánom Valachom sa uskutoční v Antverpách v sobotu 14. decembra 2019.

 

DO POZORNOSTI:

Životopis Jána Valacha na webovej stránke Hudobné centra:

https://hc.sk/hudba/osobnost-detail/1935-jan-valach

Interview s Jánom Valachom (spomínanie na uvedenie krútňavy v Antverpách):

http://www.kapos.sk/sk/suchonov-dirigent/