Zomrel Juraj Viczián

V Budapešti zomrel po krátkej  a ťažkej chorobe organizátor slovenského života, diplomat a plukovník na dôchodku Juraj Viczián rodák z Békešskej Csaby, z početnej a známej slovenskej rodiny, v ktorej bolo tradíciou uchovávať a ctiť si slovenskosť.

Juraj Viczián bol zakladajúci člen známeho krajanského spolku „Kruh Čabanov“ v Budapešti a jeho dlhoročný predseda a podpredseda. Ako vysoko postavená a úspešná osobnosť v štátnej službe, v armáde a diplomacii, pomáhal nielen svojmu spolku, ale všetkým Slovákom v Maďarsku udržiavať dobré vzťahy s orgánmi mesta a štátnej  správy. Určité obdobie bol aj predsedom Slovenskej samosprávy v XII. obvode Budapešti.

Inicioval a organizoval konferencie venované Ondrejovi L. Áchimovi a bol aj garantom a koordinátorom tzv. Áchimovho roka v Maďarsku.  Rozhodujúcou mierou sa pričinil o odhalenie sochy tejto významnej slovenskej osobnosti známej v Maďarsku a v strednej Európe.

Nielen Slovákom v Budapešti a v Maďarsku, ale nám všetkým bude chýbať jeho charizma, entuziazmus a priateľský, ľudský prístup k rodákom. Spájala ich láska k slovenčine, slovenskej kultúre  a dlhoročné spoločné aktivity .

Bude chýbať nám všetkým, ale dedičstvo jeho odkazu a skutkov zostane zachované.