Zomrel Ľudovít Pavlo, čestný predseda Slovenskej ligy v Amerike

V noci z nedele na pondelok zomrel 22. decembra 2014 v Bratislave vo veku 89 rokov Dr. Ľudovít Pavlo, čestný predseda Slovenskej ligy v Amerike, nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy a Medal of Honor. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o tom informoval Mgr. Ivan Reguli, poradca a splnomocnenec zosnulého dlhoročného významného a všestranného dejateľa a aktivistu v prostredí Slovákov žijúcich v USA.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyjadruje menom svojho predsedu Igora Furdíka úprimný žiaľ nad skonom príkladného vlastenca, obhajcu záujmov Slovenska a Slovákov v Spojených štátoch, plodného spisovateľa a publicistu, vnímavého a obetavého človeka. Predseda ÚSŽZ zároveň vyjadruje svoju hlbokú sústrasť manželke a rodine, ako aj najbližším priateľom zosnulého pána Ľudovíta Pavla, čestného predsedu Slovenskej ligy v Amerike.

 

Česť jeho svetlej pamiatke!

 

Dr. ĽUDOVÍT PAVLO

(18. marec 1925 – 22. december 2014)

Pán Ľudovít Pavlo sa narodil 18. marca 1925 v Michalovciach v rodine tesára a poštového doručovateľa ako druhé dieťa. Po štúdiu na miestnom gymnáziu odišiel do Bratislavy, kde začal v roku 1946 študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po politickom prevrate v roku 1948 sa pre svoje členstvo v Klube demokratických akademikov, kontakty s predstaviteľmi Demokratickej strany a Ústrednou katolíckou kanceláriou stal objektom sledovania štátnou bezpečnosťou. Bol uväznený i mučený. Vo väzení musel sľúbiť, že vypátra osoby, ktoré štátna bezpečnosť považovala za protištátne.

Zakrátko nato Ľudovít Pavlo spolu s pátrom Štefanom Fáberom a ďalšími tzv. nepriateľmi štátu 23. februára 1950 preplávali rieku Moravu a cez Rakúsko prešli do Nemecka. V štúdiu medicíny pokračoval v Leuvene v Belgicku a štúdium dokončil v Nemecku. Tam sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou Steinhübelovou. Aj ona bola lekárka a po krátkej praxi v Nemecku sa rozhodli pre život v USA. Spoločne vychovali dve deti, lekárku Anne-Marie a právnika Lewisa.

Dr. Ľudovít Pavlo po niekoľkoročnej praxi v nemocnici sa špecializoval na rodinného lekára. Pre svoju obetavosť si získal dobré meno medzi svojimi pacientmi. Vďaka dobrým investíciám sa stal zámožným človekom, ktorý veľkoryso podporoval rôzne kultúrne a spoločenské aktivity slovenskej komunity  a vo volebných rokoch ako presvedčený republikán štedro podporoval volebné fondy svojich kandidátov.

Ľ. Pavlo mal dobré kontakty s prezidentom R. Reaganom i G. Bushom st. Na politických mítingoch republikánskej strany vystupoval ako čestný podpredseda strany. Keď išlo o záujmy Slovenska a Slovákov, členstvo v republikánskej strane mu nebránilo stretávaniu sa s demokratickým prezidentom Clintonom a jeho manželkou.

Za svoju prácu medzi americkými Slovákmi dostal Ľudovít Pavlo od Multiethnic Federation v roku 1996 prestížne ocenenie Medal of Honor  a 1. januára 1998 prevzal z rúk prezidenta SR Michala Kováča Pribinov kríž I. triedy.

Po odchode do dôchodku ešte niekoľko rokov pracoval ako výkonný predseda Slovenskej ligy v Amerike. Napísal desať kníh v slovenskom i anglickom jazyku. Publikovaných bolo v krajanskej tlači v USA i nemálo jeho príhovorov a vystúpení. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

Keď mu v roku 2006 zomrela manželka, prejavili sa u Ľ.Pavla výrazné ťažkosti s kolenami. Zostal na vozíčku odkázaný na pomoc opatrovateľov. Tak sa zoznámil aj so svojou druhou manželkou Tatianou Merunkovou, zdravotnou sestrou z New Yorku, ktorá tam žila a pracovala od roku 1968, kedy emigrovala z Československa. Vďaka jej starostlivosti a operácii oboch kolenných kĺbov sa opäť postavil na nohy. Presťahovali sa z New Jersey na Floridu a každé leto žili niekoľko mesiacov v Bratislave. Na Slovensku bol Dr. Ľudovít Pavlo oddaným členom Matice slovenskej.

Od jari 2014, keď Ľudovít Pavlo s manželkou Tatianou opäť ako inokedy prileteli na Slovensko, začali sa výrazne prejavovať u Dr. Ľudovíta Pavla príznaky Alzheimerovej choroby. Vďaka starostlivej a obetavej opatere svojej manželky prežil posledné dni života v pokoji v domácej opatere.

  

Posledná rozlúčka s Dr. Ľudovítom Pavlom bude v pondelok 29. decembra 2014 o 9.30 h v bratislavskom krematóriu.