Zomrela Anna Ištvánová, Slovákom v Maďarsku bude veľmi chýbať

Nebýva zvykom, aby sme sa skraja roka delili s krajanmi so smutnými správami. A predsa. Trúchla zvesť k nám prišla z Békešskej Čaby, kde vo štvrtok 2. januára 2014 prehrala vo veku 58 rokov svoj statočný boj s dlhou a ťažkou chorobou pani Anna Ištvánová, výnimočná osobnosť Slovákov v Maďarsku.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Igora Furdíka vyjadruje svoj úprimný žiaľ nad úmrtím vzácneho človeka, ktorý svoj plodný život venoval záchrane a zveľaďovaniu slovenského jazyka, kultúry a slovenskosti v jej širokospektrálnej dimenzii, presahujúcej nielen hranice Békešskej Čaby, ale celého Maďarska. Aj preto s pobratím sa Anny Ištvánovej „do časnosti“ stráca v jej osobe celé slovenské zahraničie horlivú a rešpektovanú Slovenku, ktorá do života slovenských spolkov, škôl i kultúrnych inštitúcií, pričom o vytvorenie a úspešnú činnosť tej, ktorú v Békešskej Čabe sama viedla, sa osobnou angažovanosťou aj zaslúžila, vniesla trvalý a nedoceniteľný vklad.

Ak si niektorú zo slovenských osobností v zahraničí dovolíme otitulovať „pilierom krajanského života“, keď je reč o Anne Ištvánovej (1955 – 2014) tento cnostný prívlastok platí niekoľkonásobne, pričom vo viacrozmernosti jeho obsahového dosahu. Pretože za komlóšskou rodáčkou, preživšej celý svoj tvorivý život v bašte Slovákov na maďarskej Dolnej zemi – v Békešskej Čabe, zostal pevný fundament kultúrnych, vzdelanostných, ľudských i duchovných hodnôt nesmiernej morálnej čistoty, na ktorých sa oddá ďalej stavať, cibriť a k maximalizmu vlastného presvedčenia o správnosti a nevyhnutnosti splácať dlh svojim hrdým dolnozemským predkom, ako o tom Anna Ištvánová dlhé roky Slovákov v Maďarsku presviedčala, tieto aj k úspešnosti dovádzať.

Anna Ištvánová, ako v nekrológu za pani Aničkou píše publicista Imrich Fuhl na portáli www.oslovma.hu,  pochádzala zo slovenskej rodiny, pričom slovenskú základnú školu ukončila v rodnom Slovenskom Komlóši. Po maturite na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe ju prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala študijný odbor slovenský jazyk a literatúra. Po získaní diplomu sa vrátila na svoju milovanú Dolnú zem, do Békešskej Čaby, sama cítila, že len tu a iba tu bude pre „vec Slovákov v Maďarsku“ najpotrebnejšia. Tu „na Čabe“ svojou komplexnou a mnohostrannou činnosťou plnila svoje významné poslanie medzi Slovákmi v Maďarsku a na celej Dolnej zemi.

Pracovať začala v Župnom osvetovom stredisku Bálinta Balassiho ako osvetová referentka. Popri zamestnaní sa naďalej vzdelávala, viedla Slovenský klub osvetového strediska a plnila viacero zodpovedných funkcií aj v spoločenskom živote. Anna Ištvánová zastávala viacero postov v štátnych a verejných inštitúciách Békešskej župy. V rámci možností vždy presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku a snažila sa v tom najlepšom vyťažiť čo najviac pre slovenskú národnosť. V Regionálnom školskom centre bola referentkou pre slovenské národnostné školstvo.

Anna Ištvánová bola dlhé roky členkou predsedníctva a podpredsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku, zapojila sa do práce slovenských samospráv v Maďarsku a do činnosti občianskych organizácií. Vďaka jej iniciatívnej a všestrannej osobnosti, pracovitosti a vytrvalosti sa realizovali početné komplexné projekty a kultúrno-prezentačné podujatia doma i v zahraničí. Anna Ištvánová bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou Domu slovenskej kultúry – Regionálneho osvetového centra CSSM. Za svoju prácu dostala vysoké štátne vyznamenania Maďarskej republiky (Malá medaila Györgya Bessenyeiho, Za národnosť) a Slovenskej republiky (Malá medaila sv. Gorazda a Cena ministra kultúry SR), bola aj prvou laureátkou Ceny Ondreja Štefanka.

Všetkým Slovákom v Maďarsku, osobitne ale v Békešskej Čabe, budete pani Anička, veľmi chýbať. Česť Vašej svetlej pamiatke!

 

V znamení poslednej vôle Anny Ištvánovej rozlúčka s ňou sa bude konať v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v utorok 14. januára 2014 o 10.00  h.  Všetci tí, ktorí si ju ctili a mali ju radi, svoju sústrasť môžu vyjadriť položením kvetu. Na posledný odpočinok ju odprevadí jej blízka rodina v jej rodisku.