Zomrela pani Mary Ann Doucette, správa o jej skone zarmútila krajanov v Kanade i priateľov na Slovensku

Každá zvesť o odchode človeka do večnosti zarmucuje. Najmä najbližšie rodinné príbuzenstvo, pozostalých priateľov a známych. V krajanských komunitách Slovákov vo svete sú podobné správy o to viac bôľne, ak ide o človeka, ktorý podstatnú časť svojho života zasvätil vznešenej myšlienke spájať Slovákov v krajanskom prostredí ďaleko od materskej vlasti, vštepovať im hrdosť na domovinu predkov, rozvíjať v sebe i v nich slovenskosť a utužovať národné povedomie v motivačnom duchu tradícií zdedených v génoch po predkoch. Životný príbeh pani Mary Ann Doucette, rodenej Hačkovej, významnej dlhoročnej krajanskej predstaviteľky Slovákov v Kanade a bývalej predsedníčky Kanadskej Slovenskej ligy (2007 – 2016), ktorá vo veku 70 rokov náhle skonala vo štvrtok 21. novembra 2019 v Orleanse (Ontario), je práve jedným zo svedectiev vnímania a šírenia pozitívnych posolstiev významu a obetavého prístupu k trvalým hodnotám Slovákov v Kanade a ich potomkov v kontexte slovenského sveta.

Pani Mary Ann Doucette ako dlhoročná krajanská aktivistka, najmä z pozície predsedníčky Kanadskej Slovenskej ligy, najstaršej a najvýznamnejšej organizácie Slovákov v Kanade, roky čulo komunikovala aj s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako delegátka sa pravidelne zúčastňovala na najreprezentatívnejšom a najvýznamnejšom krajanskom fóre na Slovensku – Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, naposledy sme ju medzi nami v kruhu viac ako 80 ďalších krajanov privítali na jeseň v roku 2014. Už tradične boli jej vystúpenia v pléne, ako aj diskusné príspevky v zborníkoch SK inšpiratívne a zhodnocovali jej generačné skúsenosti pri formovaní nových impulzov v rámci upevňovania spolupatričnosti krajanskej komunity Slovákov v Kanade, ako aj rozširovania prínosných vzťahov a kontaktov s materským Slovenskom.

Pri príležitosti ukončenia jej mandátu na čele Kanadskej Slovenskej ligy v roku 2016 jej minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav  Lajčák udelil Zlatú plaketu za dlhoročnú prácu v prospech slovenskej krajanskej komunity, prínos k zachovaniu slovenskej identity a povedomia a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v Kanade.

Správu o úmrtí pani Mary Ann Doucett – Hačkovej s hlbokým pohnutím prijal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V kondolencii pánovi Edovi Doucettovi, manželovi pani Mary Ann, ako aj najbližšej rodine, vyjadruje v súvislosti s náhlym odchodom pani Mary Ann do večnosti svoj úprimný žiaľ a účasť. V pamäti jeho i mnohých ďalších ľudí vrátane krajanov v Kanade či z iných prostredí Slovákov vo svete, ako aj v slovenskej vlasti, zostane natrvalo pani Mary Ann ako vzácny ľudský a osobnostný prímer láskyplného vzťahu ku všetkému slovenskému, ktorým sa obklopovala, aby tento dar priehrštiami dopriala aj iným.

Ján Varšo pripomína prínos a neoceniteľný vklad pani Doucette – Hačkovej počas jej pôsobenia v Kanadskej Slovenskej lige i mimo nej, keď pre ňu s prirodzenou vľúdnosťou a nezištnosťou  oduševňovala a povzbudzovala svojich generačných druhov i dozrievajúcu slovenskú krajanskú omladinu v Kanade k spájaniu cieľov a ušľachtilých túžob v rozvíjaní vzdelanostného, kultúrneho a duchovného života kanadských Slovákov so zreteľom na odkazy ich predkov vo vytrvaní v slovenskosti.  

V osobnosti pani Mary Ann stráca krajanská komunita Slovákov v Kanade rozhľadenú, vždy prívetivú a milú ženu, ktorej život a tvorivé pôsobenie na prospech slovenskej veci v krajanskom svete zostane svetlým odkazom a príkladom pre ďalšie generácie.

Česť svetlej pamiatke pani Mary Ann Doucette – Hačkovej!

 

X                                          X                                      X

 

K jednému zo stretnutí Jána Varša, predsedu ÚSŽZ, s pani Mary Ann Doucett, s vtedajšou predsedníčkou Kanadskej Slovenskej ligy, sa vraciame vo fotogalérii aj snímkou.

Datuje sa k 10. decembru 2015, keď sa na pôde Veľvyslanectva SR v Ottawe uskutočnila vernisáž výstavy diel slovenského akademického maliara žijúceho v Kanade Emila Purginu. Na otvorení výstavy sa v rámci svojej pracovnej cesty v USA a Kanade osobne zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal pani Mary Ann Doucette ocenenie za jej dlhoročnú prácu v prospech slovenskej komunity a prínos k uchovávaniu a rozvoju slovenského povedomia v Kanade.

V sprievodnom liste – gratulácii k Pamätnej medaile ÚSŽZ bolo uvedené, že Ján Varšo ju udeľuje pani Mary Ann Doucette za dlhodobú obetavú prácu na prospech rozvíjania slovenskosti, zveľaďovanie kultúrno-duchovného života Slovákov v Kanade, ako aj za aktívny prístup v udržiavaní, rozvíjaní a potvrdzovaní národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Kanade.“

Foto: mzv.sk, archív