Zoznam členov komisie

ZOZNAM ČLENOV
Komisie kultúrneho dedičstva ÚSŽZ

PODPREDSEDA

Martin Štrbka (v súčasnosti poverený funkciou predsedu)
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

ČLENOVIA

Monika Lopušanová
Ministerstvo kultúry SR
http://www.culture.gov.sk  

Ľubomír Ďurina
Ústav pamäti národa
http://www.upn.gov.sk

Daniel Zemančík
Matica slovenská, Krajanské múzeum
http://www.matica.sk

Rastislava Stoličná
Slovenská akadémia vied, Etnologický ústav
http://www.sav.sk

Magdaléna Brincková
Slovenská národná knižnica
http://www.snk.sk

Aneta Bartková
Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk

Radoslav Ragač
Slovenský národný archív
http://www.civil.gov.sk/snarchiv

Jarmila Gerbocová
Slovenské národné múzeum
http://www.snm.sk

Katarína Čierna
Slovenská národná galéria
http://www.sng.sk

Ján Tazberík
Národné osvetové centrum
http://www.nocka.sk

Milan Beljak
ÚĽUV
http://www.uluv.sk

TAJOMNÍČKA

Božena Malíková
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí