ZRUŠENÝ TERMÍN vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho Odbor osvedčení a právny/osobný úrad si dovoľuje žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ako aj všetkých krajanov konajúcich vo veci vydávania predmetného osvedčenia informovať, že v piatok 26. októbra 2018  ÚSŽZ z technických dôvodov ruší  svoje stránkové hodiny.

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad ÚSŽZ zároveň oznamuje, že v pondelok 29. októbra 2018 budú stránkové hodiny vo veci vybavovania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v tom režime, ako informuje úvodná stránka webového sídla ÚSŽZ – www.uszz.sk.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďakuje krajanom za porozumenie.