ZVLÁDNEME TO: súťaž detí vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámorí, ako aj v školách juhovýchodnej Európy i na Slovensku, v úspešnom finiši – ISEIA a jej partneri ocenili najlepších

Z Mníchova, z prostredia našich krajanov v Nemecku, sa ozvala Jarmila Buchová, riaditeľka Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier. V mene detí, učiteľov a organizátorov súťaže ZVLÁDNEME TO, vyjadrila poďakovaniu všetkým účastníkom, oceneným deťom, úsiliu ich učiteľov, ako aj partnerom, ktorí priložili ruku k prospešnému a pre deti motivujúcemu dielku.  Vo svojom ďakovnom liste o. i. uvádza: "Rok 2020 je pre nás všetkých spojený so zmenami, ktoré ovplyvnili prácu a vyučovanie v školách a aj všetkých slovenských vzdelávacích centrách. Pravidelné vyučovanie bolo zasiahnuté opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Miestne školy boli uzavreté, zaviedla sa regulácia pohybu a zákaz vychádzania. Mnohé centrá prešli na online vyučovanie. Napriek uzavretiu slovenských vzdelávacích centier sme realizovali mnohé projekty a súťaže. Jednou z takýchto súťaží bol aj medzinárodný projekt Zvládneme to! Srdečne ďakujeme za vašu účasť v tomto projekte a za ceny pre deti."

Jarmila Buchová informuje, že do termínu uzávierky, 25. júla 2020, prišli do redakcie internetového časopisu CERUZKY VO SVETE niekoľkostranové súťažné práce od 176 detí z 11 krajín (Cyprus, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina, USA a Veľká Británia). Každý súťažiaci dostal mailom diplom aj s poradovým číslom, s ktorým postúpil do žrebovania. Žrebovanie sa uskutočnilo 31. júla 2020 v Mníchove v Nemecku. Ceny sú už pri svojich výhercoch, celkom organizátori rozdali 104 cien.

V závere listu Jarmily Buchovej odznievajú oceňujúce slová uznania tak Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj ďalším organizátorom a partnerom projektu (ich zoznam je uvedený v prílohe). "ĎAKUJEME! Aj vďaka Vám sa nám podarilo oceniť vynikajúce práce toľkých detí. Srdečne Vám ďakujeme v mene všetkých detí, pani učiteliek a aj ostatných organizátorov súťaže. Vďaka Vám sa nám podarilo zrealizovať aj v tomto komplikovanom období naozaj veľmi úspešný a prínosný projekt."

Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

http://www.iseia.eu/ , http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

 

Facebook:

Slovenčina vo svete:  https://www.facebook.com/slovencinavosvete

Výsledky žrebovania a album prác detí nájdete na:

https://www.iseia.eu/home/nase-projekty/zvladneme-to

a na Facebookovej stránke: Slovenčina vo svete

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=slovencinavosvete&set=a.2908384862548595

Linky na propagačné videá o súťaži:

1. časť: Ako sme všetci spolu usilovne pracovali https://www.facebook.com/slovencinavosvete/videos/1026413484502589

2. časť: Výhercovia súťaže: https://www.facebook.com/743228705730899/videos/553378215523184

3. časť: Ďakujeme za ceny do súťaže: https://www.facebook.com/743228705730899/videos/1417254905146088/

Nové číslo časopisu Ceruzky vo svete, venované tejto súťaži:

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/2020_2003_20ceruzky_20vo_20svete

 

Uverejnené: 9. 11. 2020