ZVLÁDNEME TO! SÚŤAŽ PRE DETI krajanov motivuje pieseň Mira Jaroša

Hoci prežívame týždne a mesiace sociálneho odlúčenia, naši krajania sa všemožne snažia motivačne podchytiť aj najmladšie generácie. Je to aj ambícia projektu súťaže pre bystré a učenlivé deti, ktoré vyhlasuje ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier. Samotná riaditeľka tejto vzdelávacej inštitúcie  pre deti krajanov v západnej  Európe a zámorí Jarmila Buchová sa nadchla myšlienkou takto „spevavo a hravo“ deti nielen vzdelávať, ale zajedno aj nabádať k zdravej súťaživosti. Rozmeňme teda celý nápad „na drobné“.

Touto cestou ISEIA slovami jej riaditeľky vyhlasuje súťaže pre deti s pesničkou Mira Jaroša Zvládneme to na stránkach úradu. Pesnička TOP 1 – má chytľavá melódiu a okrem toho jej text je ideálny na obsahový a jazykový rozbor. Bohatý je pritom na slovné druhy, písmená ä, ô, vybrané slová, druhy viet, pády, rýmy … Naozaj široký záber. Slohovo je text vhodný na opis činnosti (výroba rúška zo servítky v klipe) a mnoho bodov na úvahu k aktuálnym témam. Radosť pracovať so slovami textu pesničky – je to radosť pre deti a aj učiteľa, resp. rodiča. Téma pesničky spája v tomto čase ozaj nás všetkých!

V prílohe nájdete plagát súťaže a aj ukážky pracovných listov.

Podmienky súťaže: 

Termín: 25.7.2020 

Materiál obsahuje 45 strán s 36 úlohami k pesničke 🙂 Podmienkou zaradenia do súťaže je vypracovanie minimálne 5 úloh.

Informácie  a pracovné listy: slovencina.iseia@gmail.com 

Linka na pesničku: https://www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4

FB: ISEIA Materiály na vyučovanie  

 

Srdečné pozdravy celému kolektívu

Jarmila

 

Ing. Jarmila Buchová, PhD.

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA –  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier  

http://www.iseia.eu/ 

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/