Kirgizsko

Spoločenské združenie Slovákov Asociácie potomkov INTERHELPO
ul. Puškina 78
Dom priateľstva, miestnosť 125
720040 Bishkek