Libanon

Asociácia absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone
The Czech&Slovak Graduates‘ Association in Lebanon
P.O.BOX 13 – 6131
Predseda asociácie: Ing. Fahd Baroud
Tel.: 00961-3 775465, 00961 – 76 611 424
E-mail: fahdbaroud@yahoo.com
URL: www.casaleb.org