Sýria

Krajanský spolok Slovákov
Margita Ghata
Inshaat
P.O.Box 1334
Homs
Tel.: 00963 / 031 / 43 55 20
Fax: 00963 / 031 / 42 08 73
E-mail: Ghatasyr@scs-net.org