Stála konferencia 2005 a Dni zahraničných Slovákov 2005

Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov Úradu vlády Slovenskej republiky od februára 2005 informuje Slovákov žijúcich v zahraničí o prípravách Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a zahraniční Slováci a Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike. Termín konania oboch tradičných podujatí sa viazal, tak ako po iné roky, k Pamätnému dňu zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, ktorým je 5. júl. Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike sme spoločne s Úradom Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja plánovali uskutočniť v dňoch 1. – 11. júla a stála konferencia sa mala uskutočniť dňa 4. júla 2005.

Ako hlavný organizátor oboch aktivít sa generálny sekretariát zaviazal v čo najkratšom čase informovať všetkých záujemcov o konkrétnom programe a podmienkach účasti, aby sa záujemcovia o tieto podujatia mohli v predstihu, zodpovedne a adekvátne pripraviť.

Veľký záujem o tieto tradičné podujatia bol vyjadrený predbežnými prihláškami Slovákov z celého sveta na stálu konferenciu i ich účasťou na príprave dramaturgického plánu Dní zahraničných Slovákov. Do dnešných dní, teda do začiatku mája 2005, však Úrad vlády Slovenskej republiky Generálnemu sekretariátu pre zahraničných Slovákov potrebné finančné krytie ani jedného z plánovaných podujatí nepotvrdil.

S poľutovaním musíme skonštatovať, že aj napriek ústretovej spolupráci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ako hlavných spoluorganizátorov uvedených podujatí, sa nám už ani v prípade neskoršieho uvoľnenia finančných prostriedkov nepodarí vecne, programovo ani organizačne tieto podujatia zabezpečiť.

Z vyššie uvedených dôvodov tieto podujatia nebude možné v tomto roku uskutočniť.

Vďaka patrí všetkým za doterajšiu spoluprácu pri organizovaní týchto najvýznamnejších celosvetových krajanských podujatí v Slovenskej republike, a dúfame, že sa opäť stretneme pri ich realizácii v budúcnosti.