DOTÁCIE 2017: Schválené a neschválené žiadosti o dotácie 2017

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2017 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v rámci dotačného procesu.

V rámci posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2017 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 457 dotácií,  v celkovej sume 754.378,80 € a 353 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2017 (24.3.2017)

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2017 (24.3.2017)