Program

Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky

Termín konania:    4. júla 2003
Miesto konania:  Kongresové centrum City Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava Ružinov
Organizátor:  Úrad vlády SR, Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov

PRACOVNÝ PROGRAM
08.00 - 09.00 hod.  Prezentácia delegátov a hostí
09.00 - 10.00 hod.  O t v o r e n i e   k o n f e r e c i e
Slávnostný príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky
Príhovory predstaviteľov štátu, ústredných orgánov štátnej správy, cirkví, inštitúcií a organizácií
10.00 - 10.15 hod.  P r e s t á v k a
10.15 - 10.30 hod.  Voľba pracovného predsedníctva
10.30 - 12.00 hod.  Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
I. blok - Súčasnosť a budúcnosť slovenskej kultúry a školstva v zahraničí
12.00 - 13.00 hod.  O b e d
13.00 - 14.00 hod.  Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
II. blok - Úlohy a význam krajanských médií a informačných centier
14.00 - 14.15 hod.  P r e s t á v k a
14.15 - 16.30 hod.  Rokovanie delegátov a hostí krajanských spolkov a organizácií
III. blok - Vzájomné vzťahy a spolupráca Slovenskej republiky a Slovákov v zahraničí
16.30 - 17.00 hod.  Závery - vyhlásenie Stálej konferencie
17.00 - 17.30 hod.  T l a č o v á  k o n f e r e n c i a
17.30 - 18.00 hod.  V e č e r a
20.00 - 21.30 hod.  G a l a p r o g r a m
Dní zahraničných Slovákov v Slovenskej republike 2003 v divadle Aréna
 

Počet zobrazení: 1441x