Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity, trend navyšovania bude pokračovať

Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky, ktorá v stredu 26. apríla rokovala na pôde rezortu diplomacie pod vedením jej podpredsedu štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka, sa zaoberala prerozdeľovaním dotácií Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), vydávaním osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a plánom hlavných krajanských podujatí. Pred oficiálnym začiatkom zasadnutia štátny tajomník L. Parízek slávnostne odovzdal vymenúvací dekrét štátnej tajomníčke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľge Nachtmannovej.

„Slováci v zahraničí dostanú o 200 tisíc eur viac na svoje aktivity a trend navyšovania bude v ďalších rokoch pokračovať,“ povedal L. Parízek v úvode zasadnutia. Zároveň potvrdil spolu s predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom, že ÚSŽZ bude viac pomáhať pri organizovaní kultúrnych podujatí našim krajanom v zahraničí.

Ďalším bodom bola diskusia s predsedom ÚSŽZ o žiadostiach zameraných na podporu krajanských projektov, ktorých dostal ÚSŽZ až 810 vo výške 3,5 milióna eur. Z nich čiastočne alebo úplne podporil ÚSŽZ 461 žiadostí z 30 štátov v oblasti vzdelávania, duchovnej a svetskej kultúry, informovanosti a médií v sume 900 000 eur.

Rada sa pozitívne vyjadrila k ambícii posilňovať projekty pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenčiny, ktorých súčasťou je aj poznávanie Slovenska v rámci detských a mládežníckych letných krajanských táborov a škôl v prírode.

Členovia rady zobrali na vedomie rapídne rastúci záujem o vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí v minulých rokoch. ÚSŽZ vydal 2207 osvedčení v roku 2016, pričom najviac krajanom zo Srbska a Ukrajiny, čo predstavuje bezmála dvojnásobný nárast oproti roku 2015. Stúpajúci záujem o osvedčenia pokračuje. Len za prvý štvrťrok tohto roka evidujeme už 588 žiadostí.

V rámci rokovania Rady sa jej členovia zhodli na vzájomnej koordinácii pri účasti na jednotlivých krajanských akciách, prezentovaných v pláne podujatí. „Práve účasťou najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky deklarujeme úprimný záujem o našich krajanov a ich kultúrno-spoločenský život,“ podčiarkol štátny tajomník L. Parízek.

Radu, ako svoj stály poradný orgán pre strategické usmerňovanie činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zriadila vláda SR v septembri minulého roku. Predsedá jej minister Miroslav Lajčák a členmi sú štátni tajomníci MZVaEZ SR, rezortov školstva, vedy, výskumu a športu, kultúry, vnútra a financií. Členom Rady je aj predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varšo.

 

ZDROJ: mzv.sk