Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010

pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky

Bratislava 29. november – 1. december 2010

 

Program

Miesto konania: Kongresové centrum City Hotela Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

29. november 2010
08.00 – 09.00          Prezentácia účastníkov
09.00         Začiatok konferencie
09.00 –10.00         Otvorenie konferencie – predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová
Slávnostný príhovor predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
Pozdravné príhovory:
Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Juraj Droba, podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Ladislav Kuna, generálny vikár arcibiskupského úradu Trnavskej arcidiecézy
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej na Slovensku
11.30 – 12.30         Prijatie zahraničných účastníkov konferencie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci
13.00 – 13.30         Obed účastníkov konferencie
13.30 – 14.30         Úvodné slovo predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilmy Prívarovej
Pozdravné príhovory:
Zdenka Čuhnil, poslankyňa Chorvátskeho parlamentu zastupujúca slovenskú a českú menšinu
Adrián Miroslav Merka, poslanec Rumunského parlamentu a predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku
Anna Tomanová- Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a podpredsedníčka vlády autonómnej oblasti Vojvodiny
14.30 – 15.00         Voľba pracovného predsedníctva
15.00 – 16.00         Pracovné rokovanie

1. blok
Téma
: Formy efektívnej, konštruktívnej a obojstranne prospešnej
komunikácie a spolupráce medzi SR a krajanskými spolkami s cie –
ľom vzájomnej prezentácie Slovenska v zahraničí a zviditeľňovania
Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Pokračovanie 1. bloku
18.00 – 18.30 Zasadnutie pracovného predsedníctva, voľba predsedu

19.00 Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie

30. november 2010
08.30 – 09.00 Prezentácia
09.00 – 10.30 Pracovné rokovanie

2. blok
Téma
: Priority grantového systému (dotácií zo štátneho rozpočtu
SR) v oblastiach štátnej podpory stanovených zákonom
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Pokračovanie 2. bloku
12.30 – 13.30 Obed účastníkov konferencie
13.30 –16.00 Pokračovanie 2. bloku
16.00 – 16.30 Prestávka
16.30 – 18.00 Zasadnutie pracovného predsedníctva, príprava záverov
konferencie
16.30 – 18.00 Prezentácia pre ostatných účastníkov: e- learningová výučba slovenského jazyka
18.00 – 18.30 Schválenie záverov konferencie v pléne
19.00 Záverečná večera účastníkov konferencie

1. december 2010
10.00 Tlačová beseda
9.30 – 12.30 
Prezentácia v Slovenskom národnom archíve o uchovávaní kultúr-
neho dedičstva krajanov pre jeho ďalšie účinné využívanie