Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 5. decembra 2017 konalo 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO), ktorá je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

Zasadnutie viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. „Rada plní svoje politické zadanie a rieši otvorené otázky podpory našich krajanov žijúcich v zahraničí a koordináciu účasti ústavných činiteľov Slovenskej republiky na aktivitách zahraničných Slovákov,“ podčiarkol L. Parízek. Rada prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2017, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, osobitne vo vzťahu k žiadateľom z Ukrajiny a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom vrátane možnosti ich finančnej a politickej podpory.

 

ZDROJ: mzv.sk