Zákazky s nízkou hodnotou

Rozvoj Informačného systému Dotácie

Zmluva informačný systém – rozvoj IS dotácie (pdf)
Odôvodnenie zákazky s nízkou hodnotou – rozvoj IS dotácie (pdf)

Informačný systém Dotácie

Zmluva IS Dotácie (pdf)
Odôvodnenie zákazky s nízkou hodnotou – Dotácie (pdf)

Informačný systém – Osvedčenia

Zmluva IS Osvedčenia (pdf)
Odôvodnenie zákazky s nízkou hodnotou – Osvedčenia (pdf)