Zasadala Rada vlády pre krajanské otázky, Lukáš Parízek ocenil záujem Matice slovenskej o spoluprácu

 

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) v Bratislave sa v utorok 24. apríla 2018 uskutočnilo v poradí štvrté zasadnutie  Rady vlády pre krajanské otázky, ktorá je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Na rokovaní, ktoré viedol Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR, sa za ÚSŽZ zúčastnili Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ a Milina Sklabinská, odborná pracovníčka ÚSŽZ.

Rada vlády, ktorej členmi sú štátni tajomníci ministerstiev vnútra, financií, školstva a kultúry prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2018, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom a možnosti finančnej podpory krajanských aktivít a projektov.  Lukáš Parízek privítal na zasadnutí Rady ako čestného hosťa predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, ktorý informoval o aktivitách matice vo vzťahu k zahraničným Slovákom. „Oceňujem záujem nového vedenia Matice slovenskej o úzku spoluprácu v oblasti starostlivosti o našich krajanov“ dodal štátny tajomník MZVaEZ SR L.  Parízek.

Členovia Rady sa oboznámili s aktuálnym stavom a riešením problémov krajanských spolkov a dohodli sa na príprave strategických materiálov v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

ZDROJ: mzv.sk