Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2006 – 2015

2006, 5. júla, Pamätný deň zahraničných Slovákov

Štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda a Pamätný deň zahraničných Slovákov si novozaložený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2006 uctil stretnutím pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v bratislavskom Sade Janka Kráľa a kultúrnym programom, ktorý v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Maticou slovenskou, Svetovým združením Slovákov v zahraničí a Miestnym úradom Bratislava – Devín usporiadal pod Devínskym hradom. V programe v Sade Janka Kráľa a pod Devínskym hradom vystúpil folklórny súbor Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu zo Srbska a oslavy sa konali aj v Nitre, Komárne a Terchovej.

 

2007, 5. – 8. júla, Cyrilo-metodské dni a Pamätný deň zahraničných Slovákov

Cyrilo-metodské dni a Pamätný deň zahraničných Slovákov sa v čase 5. – 8. júla 2007 uskutočnili v Terchovej. V rámci slávnostného programu vystúpil folklórny súbor Petrovská družina zo Srbska. Hlavným organizátorom podujatia bola obec Terchová a miestne kultúrne stredisko, spoluorganizátorom podujatia bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

2008, 5. júla, Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí na Devíne

Cyrilo-metodské dni a Pamätný deň zahraničných Slovákov sa v čase 4. – 6. júla 2008 uskutočnil v Terchovej. V rámci programu vystúpil súbor Zelený javor z Krempách z Poľska. ÚSŽZ v príprave programu spolupracoval s Domom kultúry z Terchovej. Pamätný Deň zahraničných Slovákov si ÚSŽZ pripomenul aj programom na Devíne na ktorom sa zúčastnili krajanské delegácie a vystúpil 30-členný slovenský spevácky zbor Páví krúžok z obce Mlynky z Maďarska.


2008, 9. – 14. októbra 2008, Pamäť rodu

V roku 2008 sa konali aj Dni Slovákov žijúcich v zahraničí v termíne 9. – 14. októbra. Podujatie pod názvom Pamäť rodu bolo venované Slovákom žijúcim na Dolnej zemi a zamerané bolo na prezentáciu kultúry a života Slovákov žijúcich v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Hlavný organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórne súbory a hudobné skupiny:
Slovenský umelecký súbor Krajan – Vojvodina, Srbsko
Citarový súbor Boleráz, Maďarsko

Interpreti vokálneho a inštrumentálneho umenia:
Branka a Viera Baksové, Dejan Činčurák, Vlatko, Anna a Pavel Miksadovci (Chorvátsko); Edita Šutová, Katarína Noszlopyová (Maďarsko); Štefan Korch, Jana Nagy-Juhászová, Radovan a Edvina Karkušoví (Rumunsko); Kvetoslava, Margaréta a Slovenska Benkove, Ján Brtka, Ondrej a Marína Maglovskí, Ivana Nováková, Michal, Kristína a Michaela Čiliakoví (Srbsko)

Divadelné súbory:
Slovenské divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Budapešti
Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice, Srbsko

Výstavy:
Výstava obrazov akad. maliara Pavla Popa zo Srbska v dvorane MK SR v Bratislave
Výstava umeleckých fotografií Imricha Fuhla z Maďarska v Senci
Výstava súčasnej knižnej produkcie dolnozemských Slovákov a beseda so spisovateľmi a vydavateľmi z Chorvátska Maďarska, Rumunska a Srbska v Senci
Výstava súčasného umenia Slovákov v Chorvátsku – Slovenský rozhlas, Bratislava
Výstava Z dejín slovenského divadelníctva na Dolnej zemi, Piešťany
Výstava Detský odev Slovákov na Dolnej zemi v minulosti, Trnava

Galaprogram:
Bratislava

Vystúpenia:
Bratislava, Senec, Piešťany, Trnava, Galanta,

Réžia programu:
Michal Babiak


2008, 7. novembra, Slovensko ďakuje

V rámci stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa v historickej budove Slovenského národného divadla uskutočnil program Slovensko ďakuje. Galaprogram bol vyjadrením vďaky Slovenskej republiky krajinám, ktoré v rôznych emigrantských vlnách prijali slovenských občanov a pomohli im vytvoriť podmienky pre ich plnohodnotný život. V programe vystúpili Pavol Hammel a skupina Prúdy, Dalibor Karvay a Zlaté husle, Lúčnica, Jozef Benedik, Márai Eliášová, Gabriela Dzúriková, Soňa Valentová, Božidara Turzonovová, Terchovská muzika, spevácky zbor Rodokmeň a mnohí ďalší.


2009, 1. októbra – 5. októbra, To je zem, čo v srdci mám

Dni Slovákov žijúcich v zahraničí sa v roku 2009 uskutočnili  v Žilinskom a Bratislavskom samosprávnom kraji v dňoch 1. – 5. októbra. Hlavnými spoluorganizátormi boli Žilinský a Bratislavský samosprávny kraj, ďalšími spoluorganizátormi mesto Žilina a mesto Bratislava. Na organizovaní jednotlivých programov sa podieľali aj osvetové strediská a mestské kultúrne inštitúcie. Organizátori Dní zahraničných Slovákov sa v roku 2009 zamerali na prezentáciu kultúry a života Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy, teda tých európskych štátov, ktoré prijali slovenských emigrantov v rôznych emigračných vlnách (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Veľká Británia, Írsko).

Hlavný organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórne súbory a hudobné skupiny:
Folklórny súbor Li Tchena (Belgicko)
Folklórny súbor Ostroha (Írsko)

Interpreti vokálneho a inštrumentálneho umenia:
Olivier de Cordemoy, klavír (Francúzsko); Mariana Tordjman-Gajdošová, Christine Waegman, husle, spev a akordeón (Francúzsko); Daniel Compagnon, fujara (Francúzsko); Jozef Ivaška, spev (Rakúsko); Alexander Žemla, prednes poézie (Švajčiarsko); Naďa Hammarberg-Kristeková, Maria Hjalmarson a Hans Wigren, prednes poézie (Švédsko); Anna- Katarína Schatzlová so synom Patrickom, spev (Švédsko); Elena Cengelová Carina, gitara, spev (Taliansko), Skladba hudobného skladateľa Pavla Šimaia (Švédsko) Signály v podaní umelcov: Igor Fábera, hoboj; Ján Slávik, violončelo; Daniela Varínska, klavír (Slovensko).

Výstavy a besedy:
Výstava obrazov Martina Juraja Oscitého z Mníchova, Galéria Slovenského rozhlasu v Bratislave
Výstava Noviny a časopisy Slovákov žijúcich v západnej Európe, Krajská knižnica v Žiline
Beseda s predstaviteľmi spolkov, redaktormi a publicistami, Slovákmi žijúcimi v krajinách
západnej Európy, Krajská knižnica v Žiline
Výstava kníh exilovej literatúry a stretnutie so žilinskými matičiarmi a členkami Živeny
Dom Matice slovenskej, Žilina
Výstava obrazov výtvarníčky Jarmily Šimaiovej-Diviškovej zo Švédska v Bratislave

Galaprogram:
Galakoncert sólistov a umeleckých skupín Slovákov žijúcich v zahraničí To je zem, čo v srdci mám

Vystúpenia:
Bratislava, Martin

Réžia programu:
Martin Kákoš


2011, 4. júla – 5. júla, Dolnozemský jarmok v bratislavskej Starej tržnici

Pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej sa v čase 4. – 6. júla 2011 uskutočnili podujatia venované Pamätnému dňu zahraničných Slovákov. V prvý deň osláv 4. júla, sa vo foyeri novej budovy Úradu vlády Slovenskej republiky konala vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Pavla Čániho, otvorenie spríjemnilo hudobné  kvarteto v zložení: Ján Brtka, Michal Harin, Filip Štrauch a Juraj Tomka.

Dňa 5. júla sa pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa uskutočnilo Slávnostné stretnutie sprevádzané kultúrnym krajanským programom. Súčasťou osláv Pamätného dňa zahraničných Slovákov bol i IV. ročník Stretnutia dolnozemských Slovákov – Na jarmoku. Stretnutie dolnozemských Slovákov – Na jarmoku 2011 prebiehalo v Starej tržnici na Námestí SNP v Bratislave. Dolnozemský jarmok vznikol v Békešskej Čabe v Maďarsku, II. ročník sa uskutočnil v Petrovci v Srbsku, III. ročník prebiehal v rumunskom Nadlaku a v roku 2011 sa po prvýkrát uskutočnil na Slovensku, kde si mnohopočetní návštevníci mohli pozrieť krásu dolnozemských ľudových krojov, zručnosti ľudovoumeleckých výrobcov, insitných maliarov a remeselníkov a zároveň návštevníci mali možnosť ochutnať  tradičné slovenské gastronomické špeciality z Dolnej zeme. Dynamické podujatie spríjemňoval program na javisku v ktorom sa predstavili Aradáčske meškárky, orchester Rosička, folklórny súbor Detvan z Vojlovice, folklórny súbor Jednota z Hložian, folklórny súbor Salašan, spevokol Čabianska ružička, citaristky, ako aj rôzni majstri ľudových remesiel z Maďarska a Rumunska. V rámci Pamätného dňa zahraničných Slovákov sa realizovala aj výstava fotografií pod názvom Ženy na dedine, ktorá vznikla na pôde Akadémie umenia v Novom Sade.

Ústredným organizátorom IV. ročníka Stretnutia dolnozemských Slovákov bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a spoluorganizátormi Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového Sadu, Demokratický zväz Slovákov  a Čechov z Rumunska a Celoštátna slovenská samospráva z Maďarska. Podujatie prilákalo rekordný počet divákov a návštevníkov do Starej tržnice a koncept, ktorý publikum na Slovensku mimoriadne zaujal si v budúcich ročníkoch našiel svoje uplatnenie v Detve, kde bol vybudovaný osobitný areál na jeho každoročnú realizáciu. Tento program dnes prebieha pod názvom Krajanský dvor.


2012, 5. júla, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si 5. júla 2012 pripomenul Pamätný deň zahraničných Slovákov slávnostným stretnutím pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke.  V programe slávnosti, ktorý bol spestrený poéziou dolnozemského básnika a publicistu žijúceho v rumunskom Nadlaku Ivana Miroslava Ambruša vystúpil Daniel Compagnon z Francúzska s hrou na fujare a folklórny súbor Tatra Slovak Dancers z Milwaukee (USA). Viac v článku.


2013, 4. júla, Deň zahraničných Slovákov v siločiarach 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda

Pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal 4. júla 2013 spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa a následne slávnostnú akadémiu v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Podujatie sa nieslo v znamení 1150. výročia príchodu solúnskych bratov, ktorí neovplyvnili len duchovný život a kultúru na území historickej Veľkej Moravy, ale aj národov v strednej a východnej Európe a 150. výročia založenia Matice slovenskej. O slávnostný kultúrny rámec, hodnotný umelecký program a príjemnú krajanskú atmosféru sa v priebehu celého podujatia postaral spevácky zbor Rodokmeň, slovenské Pilíšske trio z Mlynkov v Maďarsku, sólista opery Slovenského národného divadla  v Bratislave Ivan Ožvát, ako aj moderátor celej slávnostnej akadémie, člen ND SR Štefan Bučko. Viac v článku.


2014, 5. júla, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa

V bratislavskom Sade Janka Kráľa predstavitelia ÚSŽZ a SZSZ za prítomnosti krajanov položili kytice k základnému kameňu slovenského vysťahovalectva na počesť tých, ktorí z rôznych dôvodov opúšťali svoju materskú krajinu. Pri tejto príležitsoti odzneli aj poetické sekvencie v prednese poslucháča VŠMU v Bratislave Mareka Luptáka. Viac v článku.


2015, 5. júla, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Sade Janka Kráľa

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine si aj v roku 2015 pripomenul Pamätný deň zahraničných Slovákov pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v petržalskom Sade Janka Kráľa. Umelecká časť programu pozostávala z piesní v podaní komornej speváckej skupiny z Vojvodiny, ktorá zaspievala vysťahovalecké piesne významných slovenských skladateľov Keď sa Slovák v úprave Eugena Suchoňa a Hojže Bože v úprave Viliama Figuša Bystrého. Básne Vysťahovalci a Heroica Slovaca autorky Viery Benkovej prečítala Anna Margaréta Valentová. Viac v článku.

Galéria