UPOZORNENIE

Vážene dámy, vážení páni,

radi by sme vás upozornili, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prechádza od 1. 8. 2024 na novú e-mailovú doménu.

Z daného dôvodu sa zmení e-mailová adresa úradu z meno.priezvisko@uszz.gov.sk na  meno.priezvisko@uszz.sk (prípona „gov“ sa ruší).

Novú e-mailovú adresu môžete začať používať už teraz.

Od 1. 8. 2024 bude stará e-mailová adresa s príponou „gov“ NEPLATNÁ.

 

Ďakujeme za pochopenie