UŽ TRIDSAŤ ROKOV TLAČÍME A VYDÁVAME JEDINÝ SLOVENSKÝ MESAČNÍK V POĽSKU ŽIVOT VO VLASTNEJ RÉŽII!

Bolo to práve v apríli 1993, keď vyšlo z tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku v Krakove veľkonočné číslo Života, ktoré bolo zároveň prvou našou tlačovinou vôbec. Krakovská tlačiareň „u Slovákov“ sa následne stala obľúbenou najmä v umeleckých kruhoch, pričom v priebehu 30 rokov vyšlo spod našich strojov už takmer 1700 titulov slovenskej, poľskej, anglickej, francúzskej, ruskej, čínskej i arabskej proveniencie. Medzi inými to boli preklady P. O. Hviezdoslava, P. Vilikovského, A. Hykischa, V. Kovalčíka, či výberov z poézie súčasných poľských a slovenských autorov, ako aj vzácne historické diela. Za viaceré publikácie sme získali ocenenia „Najkrajšej knihy roku“ a riaditeľ tlačiarne a vydavateľstva SSP Ľudomír Molitoris bol poctený titulom „Mecenáš krakovskej kultúry“ či ocenením „Honoris Gratia“, ktoré je udeľované osobám, ktoré sa zaslúžili pre mesto Krakov.
30. výročie prvej tlačoviny vydanej v Tlačiarni a vydavateľstva SSP sme oslávili vytlačením 777. čísla Života, ktoré práve poputovalo k svojim čitateľom…
Naše vydavateľské počiny si môžete pozrieť na stránke https://tsp.org.pl/2020-2/ a v prípade záujmu aj objednať v našom internetovom obchode https://tsp.org.pl/sklep/

Agáta Jendžejčíková, šéfredaktorka časopisu Život