Dnes, 28. marca 2023 na Slovensku oslavujeme Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti by sme radi zagratulovali aj všetkým slovenským učiteľom a pedagógom, ktorí pôsobia v krajanských komunitách v zahraničí. Naša vďaka patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým a odborným zamestnancom slovenských škôl z prostredia dolnozemských Slovákov, ale aj zo vzdelávacích centier a víkendových škôl v západnej Európe a zámorí, ktorí sa neúnavne venujú slovenským žiakom a študentom.
Ďakujeme Vám za Vašu energiu, čas a odhodlanie vzdelávať slovenské deti v zahraničí a prispievať k rozvíjaniu slovenského jazyka v krajinách mimo Slovenska.

 

 

Deň učiteľov sa v Česku a na Slovensku oslavuje v deň narodenia Jána Amosa Komenského, pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa, ktorý sa narodil 28. marca 1592. Dodnes je považovaný aj za učiteľa národov. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky.