Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP) oznamuje verejnosti, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov úradu počas vianočných sviatkov dochádza k dočasnej zmene stránkových hodín v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

V dňoch 21. decembra 2023 až 5. januára 2024 nebude možné vybavovať nasledovné záležitosti súvisiace s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí:

  • odovzdanie vydaného osvedčenia žiadateľovi po zverejnení informácie o jeho vydaní na webovom sídle úradu,
  • opakované vydanie osvedčenia po uplynutí jeho platnosti,
  • vydanie osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia osvedčenia/preukazu alebo zmeny údajov uvedených v osvedčení/preukaze,
  • prijímanie podaní a dokladov k už podaným a zaevidovaným žiadostiam o vydanie osvedčenia,
  • preberanie neplatných osvedčení/preukazov.


Posledným stránkovým dňom v roku 2023 bude
streda 20. decembra 2023 v časoch 09.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00.
V roku 2024 bude prvý stránkový deň v pondelok 8. januára 2024 v štandardnom čase 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.00.

Všeobecne platné stránkové hodiny úradu nájdete na tomto odkaze.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme vám príjemne strávené vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku!