Vážení žiadatelia o dotáciu,

s blížiacim sa termínom uverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2024 Vás žiadame o včasné vytvorenie registrácie nového žiadateľa alebo aktualizáciu Vášho existujúceho profilu žiadateľa v našom Dotačnom informačnom systéme (DIS). Upozorňujeme na fakt, že žiadateľ môže mať vytvorený iba 1 profil žiadateľa.

Pre zabezpečenie správnej evidencie a transparentného hodnotenia Vašich projektov je nevyhnutné splniť tieto kroky:

  1. Registrácia nových žiadateľov v „Dotačnom informačnom systéme (DIS)“: v prípade, že ešte nemáte vytvorený profil žiadateľa, prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali na: https://dotacie.uszz1.sk/register.
  2. Doplnenie existujúceho „Profilu žiadateľa“: v prípade, že už máte vytvorený profil žiadateľa, je potrebné si Váš profil aktualizovať a doplniť o nové doplňujúce informácie podľa požiadaviek v dotačnom informačnom systéme.
  3. Podrobné opisy „Aktivít“: je dôležité, aby ste podrobne rozpísali všetky aktivity, ktorým sa venujete v rámci zákonom stanovených oblastí. Upozorňujeme, že v prípade neuvedenia konkrétnej aktivity nie je možné žiadať o dotáciu v danej oblasti.

Novú registráciu a doplnenie všetkých informácií a povinných dokumentov je potrebné uskutočniť do 15.2.2024.
V prípade nesplnenia týchto povinností a nedodržania uvedenej lehoty nebudete môcť z technických dôvodov pristúpiť k podaniu žiadosti o dotáciu v rámci najbližšej výzvy.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a včasné vykonanie týchto krokov. Vaše angažované úsilie nám pomáha podporovať inovatívne a prospešné projekty.

Viac informácií o dotačnom procese ÚSŽZ v roku 2024 nájdete na tomto odkaze:
https://www.uszz.sk/aktualne-informacie-o-uprave-dotacneho-informacneho-systemu-uszz/

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností či technických problémov sa neváhajte obrátiť priamo na príslušného teritorialistu zodpovedného za Vašu krajinu:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií za Srbsko
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

 

S pozdravom

 

Miloš Koterec
predseda
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí