V sobotu 22. apríla 2023 oslávil významné jubileum – 80. narodeniny – Marián Mark Stolárik, univerzitný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite, rodák z Martina žijúci v Kanade.

Marián Stolárik sa narodil 22. apríla 1943 v Turčianskom sv. Martine. Už o 8 rokov neskôr spolu s rodičmi započal svoj nový kanadský život. V rokoch 1979 – 1991 pôsobil ako predseda, vedúci riadiaci pracovník a riaditeľ tlače Balchského inštitútu pre etnické štúdiá vo Filadelfii, od roku 1992 ako univerzitný profesor na Katedre slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite. Je odborníkom na dejiny imigrácie do Severnej Ameriky a jej etnické skupiny s dôrazom na slovenskú skúsenosť. V tejto oblasti publikoval osem kníh a vyše 60 článkov vrátane Slovaks in Bethlehem, Pennsylvania1880 – 1976 (1985) a Immigration and Urbanization: The Slovak Experience, 1870 – 1918 (1989). Editoval publikáciu The Slovak Republic: A Decade of Independence (2004), či Where is my home, venovanej histórii slovenskej emigrácie do Severnej Ameriky v rokoch 1870 – 2012. Založil a redigoval The Slovak Studies Newsletter (1977 – 1987); rovnako redigoval aj vedeckú ročenku Slovakia (od r. 1982).

Je veľmi aktívnym členom slovenskej komunity v Severnej Amerike a dodnes sa zapája do osvetových aktivít šíriacich príbeh slovenského vysťahovalectva. V rokoch 1993–1999 predsedal Kanadskej Slovenskej lige.

To, ako pútavo vie Marián Stolárik rozprávať o vysťahovalectve zo Slovenska do Ameriky, si môžete vypočuť v relácii RTVS:
https://www.rtvs.sk/clanok/177501/vystahovalectvo-zo-slovenska

28. októbra 2016 bol Marián Mark Stolárik ocenený Medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí v oblasti šírenia odborných poznatkov o Slovensku a uchovania a rozvoja národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov v Kanade a Spojených štátoch amerických.

Aj pred týmto okrúhlym jubileom terajší predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip srdečne poblahoželal pánu Stolárikovi a poďakoval mu za neutíchajúcu výbornú činnosť v prospech krajanov v zámorí a za prínos pre zachovávanie historickej skúsenosti našich predkov.