V stredu 27. septembra 2023 vo veku 68 rokov náhle zomrel mimoriadne aktívny krajan Pavel Baláž, rodák z Kovačice, ktorý celý svoj život zasvätil rozvoju kultúry kovačických a dolnozemských Slovákov. Bol zakladateľom Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, organizátorom kovačickej Detskej svadby, dlhoročným aktivistom a bývalým predsedom Matice slovenskej v Srbsku, aj predsedom kovačického Miestneho odboru Matice slovenskej v Srbsku. Významnú stopu zanechal taktiež v publikačnej činnosti. Mnohí krajania poznali Paľka Baláža ako srdečného, vždy ochotného muža, ktorý využíval svoju šikovnosť v remeselnej práci a rôznorodé talenty pre dobro slovenskej komunity.

Život Pavla Baláža sa odjakživa sústreďoval v Kovačici a okolí – v Kovačici navštevoval základnú školu, v neďalekom Pančeve sa vyučil za frézara a sústružníka, kde neskôr aj pracoval v továrni Utva. Neskôr sa zamestnal v drevársko-priemyselnom podniku Novi Dom v Debeljači, potom v cukrovare Jedinstvo v Kovačici. Posledné roky spracuvával kov vo vlastnej firme Profil.

Bohatá však bola práve jeho ochotnícka, aktivistická práca. Viac o nej sa dočítate v spomienkach Jána Špringeľa na webe Kulpin.net:
https://www.kulpin.net/slovenske-insitne-umenie-zo-srbska-slovensky-jazyk/22-aktuality/aktuality/12087-in-memoriam-pavel-balaz

Posledná rozlúčka s Paľkom Balážom prebehne v piatok 29. septembra 2023.

Rodine i slovenskej komunite v Kovačici vyslovujeme úprimnú sústrasť.

 

Foto:  archív Spolku Slovákov z Bulharska