V utorok 12. marca 2024 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Miloš Koterec podpísal Memorandum o porozumení a spolupráci s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslaním dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku.

Viaceré historicky väčšinové slovenské obce v zahraničí – napríklad obce autochtónnej slovenskej menšiny vo Vojvodine v Srbsku, Maďarsku, Chorvátsku či Rumunsku, už spolupracujú s obcami na Slovensku vo forme partnerských družobných miest či pri organizovaní rôznorodých kultúrnych podujatí. Snahou oboch inštitúcií je takéto formy spolupráce spopularizovať, zefektívniť a systematicky podchytiť tak, aby rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a krajanskými komunitami viedol k prospešnej výmene informácií a skúseností, ale taktiež k realizácii zaujímavých projektov medzinárodnej spolupráce, vrátane takých, ktoré by sa mohli uchádzať o finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie či ďalších fondov. ÚSŽZ očakáva, že zvýšenie počtu a kvality týchto spoluprác bude okrem iného praktickým potvrdením deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z roku 1999, že Slováci žijúci v zahraničí sú integrálnou súčasťou slovenského národa.

ZMOS na základe tohto memoranda ponúka slovenským obciam v zahraničí, ktoré majú slovenský jazyk ako jeden z úradných jazykov, možnosť získať asociované členstvo v združení a byť súčasťou platformy na spoluprácu obcí a občanov Slovenska so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. ÚSŽZ bude spolupracovať so ZMOS poskytovaním informácií o potenciálnych slovenských partneroch zo zahraničia, podporí záujem krajanských komunít o rôzne formy spolupráce či sebaprezentácie na Slovensku, a zároveň bude aktívne informovať o možnostiach prezentácie slovenskej lokálnej a regionálnej kultúry v krajanských komunitách.

Text memoranda si môžete prečítať tu:
Memorandum o porozumení a spolupráci medzi ZMOS a ÚSŽZ (.pdf)