Na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prišla smutná správa od krajanov z Buenos Aires z Argentíny. Dňa 5. marca 2023 zosnula naša krajanka pani María Marta Svarba Strnisko. Bola dlhoročnou členkou predstavenstva Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires, s veľkou hrdosťou sa hlásila k svojmu slovenskému pôvodu a zúčastňovala sa na podujatiach, na ktorých reprezentovala svoj spolok a Slovákov žijúcich v Argentíne.

Vzdávame česť jej pamiatke a vyslovujeme hlbokú sústrasť pozostalým.

 

La Oficina para Eslovacos en el Extranjero recibió tristes noticias de paisanos de Buenos Aires, Argentina. El 5 de marzo de 2023 falleció nuestra paisana Sra. María Marta Svarba Strnisko. Fue miembro durante mucho tiempo de la Comisión Directiva  de la Asociación Cultural Eslovaca en la República Argentina. Declaró con orgullo su origen eslovaco y participó en eventos en los que representó a su asociación y a los eslovacos residentes en Argentina.

Honramos su memoria y expresamos nuestro más sentido pésame a su familia.

 

Foto: FB Asociación Cultural Eslovaca en la República Argentina