ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 16. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2023 na tému Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť. Každoročne sa do súťaže prihlasujú žiaci zo Slovenska i krajanského zahraničia. 

 

Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť

Motto:

„Lekárov bude vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok.“

Karol L. Zachar (1918 – 2003)
slovenský režisér, herec, choreograf

 

Podmienky súťaže: (všetky informácie v linku: https://zsmh.sk/hodzov-novinovy-clanok/)

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na Slovensku a v zahraničí).
 2. Súťažná práca musí byť napísaná v slovenčine
 3. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu v MS Word (nie PDF) na adresu: sutaz@zsmh.sk
 4. Do predmetu správy uveďte: „Súťaž-HNČ-PRIEZVISKO a MENO“ . Rovnako prosíme o označenie názvu súboru (doc., docx.) (môžete použiť šablónu v linku vyššie)
 5. Termín doručenia prác: najneskôr do 31.5.2023
 6. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 7. Maximálny počet prác z jednej školy: 5
 8. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 9. V textovom súbore so zaslanou prácou prosíme uviesť :
  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • vek a navštevovaný ročník
  • presný názov a úplnú adresu navštevovanej školy
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy/učiteľa
  • meno učiteľa

Hodnotiaca porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, zástupcu Vydavateľstva SAV Veda a učiteľov zo ZŠ s MŠ M. Hodžu. Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme, ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v Pállfyho paláci v Bratislave (po vyhodnotení prác, podľa termínu na pozvánke)

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk

_____________________________________________________________________________

Poznámka

Vážení učitelia,

po roku si Vás dovoľujeme opäť srdečne pozdraviť a poďakovať Vám za to, koľko času a energie venujete svojim žiakom, ako ich podporujete v tvorivom písaní.

Budeme Vám vďační, ak sa pokúsite aj v 16. ročníku súťaže motivovať svojich žiakov k napísaniu hodnotných prác na vyhlásenú tému. Veríme, že tak, ako po minulé roky, aj teraz budete Vašim zverencom nápomocní pri uchopení témy, ako aj pri jej budovaní.

Súťaž Hodžov novinový článok nemá striktne stanovený žáner, avšak obvyklým žánrom býva úvaha. Zo skúseností odporúčame nevkladať do súťažných prác ďalšie citáty, ktoré zvyknú žiakov odkloniť od podstaty, ústrednej myšlienky danej mottom.

V tohtoročnom 16. ročníku sme za tému súťaže zvolili slová: Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť. Myšlienka je vyvodená z motta slovenského režiséra, herca, scénického výtvarníka a choreografa, prof. Karola Legény – Zachara (1918 Svätý Anton – 2003 Bratislava).
Motto: „Lekárov bude vždy dosť, ale lekárov ľudských duší a sŕdc bude vždy nedostatok.“

Veríme, že sa Vašim žiakom podarí uchopiť myšlienku, pochopiť podstatu a spracovať ju do hodnotnej súťažnej práce.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu
Miroslav Pekník, odborný garant súťaže ÚPV SAV
Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva VEDA
Juraj Valent, zodpovedný za súťaž, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (valent@zsmh.sk, sutaz@zsmh.sk, 02/54411323)

 

Hodžov novinový článok 2023 – výzva (.docx)