Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva všetkých záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na online videohovor na tému Otázky a odpovede o dotáciách ÚSŽZ, ktorý sa uskutoční 7. marca 2024 od 13:00 do 15:00 SEČ. Záznam z videohovoru bude neskôr sprístupnený ako pomôcka pre žiadateľov na webovej stránke úradu.

Podujatia sa môžete zúčastniť cez Microsoft Teams po kliknutí na tento odkaz:

ONLINE VIDEOHOVOR ÚSŽZ – Otázky a odpovede o dotáciách

ID schôdze:   374 844 842 742
Prístupový kód:   nGSgQe

Upozorňujeme účastníkov, že videohovor bude moderovaný a z praktických dôvodov budú mať účastníci mimo rečníkov automaticky vypnuté mikrofóny a kamery. Prosíme záujemcov, aby prípadné otázky o podávaní žiadostí o dotáciu adresovali príslušným teritorialistom ešte pred samotným videohovorom na emailovú adresu dis@uszz.gov.sk, čím pomôžu pri stanovení najproblematickejších tém, ktorým sa videohovor bude venovať. Taktiež budú mať účastníci možnosť klásť otázky počas priebehu videohovoru. Ak z časových dôvodov nebude možné na otázky žiadateľov odpovedať v rámci trvania videohovoru, odpovede na ne nájdu žiadatelia na webovom sídle úradu.

 

ZÁZNAM VIDEOHOVORU ÚSŽZ – Otázky a odpovede o dotáciách zo 7.3.2024