V dňoch 10. a 11. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec navštívil hlavné mesto Českej republiky, aby sa prostredníctvom osobných stretnutí bližšie informoval o problémoch a stave slovenskej menšiny v štáte, s ktorým Slovensko ešte pred 30 rokmi tvorilo jeden celok. Okrem stretnutia so zástupcami a zástupkyňami krajanských komunít a organizácií či stretnutia s veľvyslankyňou SR Ingrid Brockovou, viedla delegácia ÚSŽZ inšpiratívne rozhovory so zástupcami českého ministerstva zahraničných vecí pracujúcich s témou krajanských záležitostí i s vedením Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí v ČR.

10. októbra, v utorok dopoludnia sa delegácia na čele s predsedom Milošom Kotercom stretla na pracovnom rokovaní s riaditeľom Domu národnostných menšín v Prahe Jakubom Štĕdroňom. Dom od svojho vzniku vytvára podmienky na realizáciu aktivít 14 národnostných menšín žijúcich v Prahe, osobitne slovenskej menšiny, ktorá je v Českej republike najpočetnejšia – podľa neoficiálnych údajov žije v ČR cca 300.000 Slovákov. DNM poskytuje priestory pre všetky aktívne krajanské spolky. Slovenská menšina sa podieľa na práci domu v oblasti prezentácie kultúry takmer jednou tretinou a v tom kontexte predseda diskutoval aj o možnej spolupráci s domom na posilnení podpory slovenskej menšiny.

Počas stretnutia so zástupcami MZV ČR – JUDr. Martinom Smolekom, generálnym riaditeľom Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky a JUDr. Jiřím Krátkým, splnomocnencom pre krajanské záležitosti MZV ČR, si veľvyslankyňa SR v ČR Ingrid Brocková a predseda ÚSŽZ Miloš Koterec vymenili skúsenosti zo starostlivosti o svojich krajanov žijúcich v zahraničí a prediskutovali viacero tém, ktoré komunity v zahraničí trápia a dohodli sa na pokračovaní konzultácií s cieľom zlepšiť starostlivosť o svojich krajanov.

V poobedných hodinách sa na pôde Veľvyslanectva SR v Prahe konalo stretnutie s krajanmi reprezentujúcimi viaceré komunity a organizácie, ktoré sa významne podieľajú na krajanskom – slovenskom živote v Česku. Najpálčivejšou témou rozhovorov bolo slovenské školstvo v podmienkach Českej republiky, záujem o slovenčinu, sčítanie obyvateľov v Česku, aj sociálne záležitosti, ktoré by rodinám českých Slovákov značne uľahčili fungovanie.

Záver dňa patril novej výstave Sprievodca hodnotným, ale nie vždy pohodlným životom v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá prezentuje diela piatich slovenských umelcov a umelkýň pôsobiacich v Česku: Petra Nováková-Ondreičková, Katarína Hládeková, Monogramista T.D., Alex Selmeci, Tomáš Jusko, kurátorom je taktiež pražský Slovák Dušan Zahoranský. Pätica autoriek a autorov v časti svojej tvorby parafrázuje motív rady do života z rôznych perspektív. Výstava potrvá do 3. novembra, viac informácií o nej nájdete na webe Slovenského inštitútu v Prahe: https://slovenskyinstitut.cz/program/sprievodca-hodnotnym-ale-nie-vzdy-pohodlnym-zivotom/

V stredu 11. októbra sa delegácia ÚSŽZ stretla s Vladimírom Skalským, predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Naďou Vokušovou, predsedníčkou Slovensko-českého klubu.

Predsedu ÚSŽZ Miloša Koterca prijal senátor Raduan Nwelati, predseda Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí v Českej republike a podpredseda uvedenej komisie Senátu Marek Hilšer. Stretnutie bolo príležitosťou informovať sa navzájom o prepojení exekutívnych a legislatívnych aktivít v kontexte starostlivosti o krajanov žijúcich v zahraničí. Okrem iného sa zamerali na programy v oblasti vzdelávania a jazyka, pretože, ako skonštatovali predstavitelia českého senátu, jedným zo základných pilierov zachovania identity v inoetnickom prostredí je jazyk. V mnohých krajinách pôsobia aj dnes spoločne česko-slovenské spolky a organizácie, a tak Česko ako aj Slovensko chcú aj dobudúcna synergicky tieto komunity podporovať.

 

Foto: ÚSŽZ a Senát Parlamentu ČR