V dňoch 11. až 13. augusta 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a Milina Sklabinská zo strategicko-politického odboru ÚSŽZ navštívili viaceré slovenské inštitúcie vo Vojvodine. Súčasťou programu zahraničnej cesty delegácie úradu, okrem účasti na kultúrnom programe Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, boli najmä pracovné stretnutia so zástupcami slovenskej menšiny.

Najdôležitejšou témou stretnutí bola podpora krajanských projektov vrátane otázky podpory projektu slovenského domu v Novom Sade.

Delegácia prijala pozvanie predsedníčky Národnostnej rady Slovenskej národnej menšiny (NRSNM) Dušanky Petrákovej na slávnostné zasadnutie NRSNM vo štvrtok 11. augusta. Počas jeho priebehu bola Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelená zlatá plaketa NRSNM.

V piatok 12. augusta prebehlo pracovné stretnutie predsedu a podpredsedu ÚSŽZ s predsedom Matice slovenskej v Srbsku Branislavom Kulíkom v budove Matice slovenskej v Báčskom Petrovci. Diskutovalo sa o fungovaní Matice a o realizácii projektov, ktoré úrad podporil dotáciami. Počas diskusie boli prítomné aj podpredsedníčka MSS Anna Horvátová a tajomníčka MSS Zdenka Chalupková. Predseda ÚSŽZ sa taktiež zaujímal o tému menšinového školstva v Srbsku, ktoré ÚSŽZ dlhodobo podporuje.
Delegácia sa zúčastnila aj pracovného stretnutia s riaditeľkou NVU Hlas ľudu Milanou Arňašovou Radićovou v Báčskom Petrovci. Riaditeľka predstavila zástupcom úradu činnosť redakcie, realizáciu podporených projektov i najväčšie výzvy, ktoré médium čakajú, vrátane dokončenia rekonštrukcie budovy týždenníka Hlas ľudu. Nasledovala prehliadka čiastočne zrekonštruovaného objektu.
Stretnutia s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku pokračovali v Novom Sade, kde sa delegácia ÚSŽZ bližšie zoznámila s potenciálnou budovou Slovenského centra a zúčastnila sa rokovaní na pôde NRSNM. Okrem predstaviteľov ÚSŽZ a predsedníčky NRSNM Petrákovej sa piatkového zasadnutia národnostnej rady zúčastnila taktiež ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová, veľvyslanec SR v Belehrade Fedor Rosocha, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Feketeová, pokrajinský poslanec a riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový a úradujúca riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov  Anna Speváková. Témou diskusie bola podpora vojvodinských Slovákov zo strany Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane kapitálových projektov, ktoré budú slúžiť na rozvoj slovenskej menšiny v Srbsku.

V sobotu 12. augusta predstavitelia ÚSŽZ hovorili o podpore vojvodinských Slovákov s predsedníčkou obce B. Petrovec Jasnou Šprochovou, predsedom Zhromaždenia obce B. Petrovec a Jánom Jovankovičom, členom Obecnej rady Michalom Hataľom a ďalšími z Obce Báčsky Petrovec. Delegácia sa stretla taktiež s biskupom Evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Jaroslavom Javorníkom.
Okrem účasti na Slovenských národných slávnostiach bolo súčasťou sobotného programu aj neformálne posedenie, na ktorom sa nový predseda úradu osobne zoznámil s osobnosťami slovenského života vo Vojvodine. Galakoncert slovenských folklórnych súborov Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, ktorý bol vrcholom festivalu, slávnostne otvoril predseda úradu Miloš Koterec.

V závere pracovnej cesty sa delegácia na čele s Milošom Kotercom rozprávala s Katarínou Melegovou Melichovou a Annou Tomanovou Makanovou, stretnutie bolo rovnako venované projektom na rozvoj slovenskej menšiny v Srbsku a ich podpore zo strany úradu.