Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec dňa 26.10.2023 absolvoval rad stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe.

Prvou zastávkou predsedu ÚSŽZ bol Remeselnícky dom v Slovenskom Komlóši, kde sa predseda stretol s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetou Hollerovou Račkovou, farárom Sl. evanjelickej cirkvi v Slovenskom Komlóši Attilom Spišákom a predstaviteľmi slovenských organizácií Slovenského Komlóša – Ferencom Zelmanom, predsedom Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zuzanou Laukovou, predsedníčkou Slovenskej samosprávy Slovenského Komlóša. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Zoltán Žuro. Na programe boli témy týkajúce sa udržateľných projektov na zachovanie slovenskosti v tejto komunite a väčšie zviditeľnenie sa v celoslovenskom kontexte.

Predseda navštívil Slovenskú dvojjazyčnú základnú školu a materskú školu v Slovenskom Komlóši, kde ho privítala riaditeľka školy Mariana Bajczerová Melegová s kolektívom a žiakmi základnej školy, ktorí pripravili pútavý kultúrny program. Nasledovala obhliadka evanjelického kostola a nedávno obnoveného Slovenského národného domu.

 

V Békešskej Čabe (kedysi najväčšie slovenské mesto v Uhorsku, dnes 60-tisícové mesto s niekoľkotisícovou slovenskou tradičnou komunitou) navštívil predseda Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školy a kolégium, kde ho privítala riaditeľka školy Edita Pečeňová s kolektívom. V kontexte podpory slovenského národnostného školstva sa hovorilo o posilnení väzieb so Slovenskom. Pozitívnym príkladom v tomto smere sú tábory organizované v Slovenskej republike pre tunajších žiakov, pedagógovia však vyjadrili aj dopyt po špičkových kultúrnych programoch zo Slovenska, ktoré by svojím reprezentatívnym obsahom nepriamo vplývali na samotný záujem o slovenskú menšinovú kultúru v tomto prostredí.

Záver dňa patril návšteve Domu slovenskej kultúry, kde sa uskutočnila diskusia s predstaviteľmi tamojších inštitúcií – Regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, s ktorými sa preberali aktuálne témy týkajúce sa tunajších Slovákov. Vysoký tlak na asimiláciu slovenskej menšiny za posledné storočie, ako aj repatriácia po druhej svetovej vojne vygenerovali viacero problémových oblastí, ktoré si vyžadujú osobitný prístup na udržanie a podporu slovenskej identity v tomto priestore.