Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 1. januára 2023, prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenania 28 osobnostiam kultúrneho a spoločenského života, slovenskej vedy, politiky a aktivizmu. Medzi vyznamenanými sú aj štyria krajania: slovensko-kanadský fotograf Yuri Dojč, Miroslav Zeman, priekopník fotovoltiky žijúci a pôsobiaci v Holandsku, významný slovenský dirigent židovského pôvodu Jack Martin Händler žijúci v Nemecku a režisér Martin Štrba žijúci v Prahe.

Yuri Dojč získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Miroslav Zeman je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Jack Martin Händler získal taktiež Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Martinovi Štrbovi udelila prezidentka Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti filmu.

 

Yuri Dojč

Narodil sa krátko po druhej svetovej vojne, v ktorej jeho rodičia len o vlások unikli deportácii do koncentračného tábora. On sám ušiel pred normalizáciou. August 68 ho zastihol na brigáde v Anglicku. Domov sa už nevrátil a zamieril za oceán. V kanadskom Toronte, kde sa napokon usadil, vyštudoval fotografiu. Vypracoval sa na úspešného komerčného a umeleckého fotografa.
Fotografoval pre mnohé významné spoločnosti, vystavoval po celom svete. Osobitný rozmer má jeho tvorba zachytávajúca ľudské utrpenie. Práve taký je jeho azda najvýznamnejší projekt „Last Folio/Posledný portrét“ mapujúci osudy ľudí, ktorí prežili holokaust. Motívom pôsobivých fotografií sa stala opustená budova školy a predmety v nej.
Expozíciu s hlbokým posolstvom sprevádza dokumentárny film, ktorého autorkou je slovensko-britská producentka Katya Krausová, ktorá sa na celom projekte spolupodieľala.

Viac o jeho živote z osobných rozhovorov napr.:
https://www.pametnaroda.cz/sk/dojc-yuri-1946

 

Miro Zeman

Priekopník fotovoltiky. Jeho špecializáciou je zlepšovanie účinnosti kremíkových solárnych článkov – teda snaha, aby sa čo najviac zo získanej svetelnej energie premenilo na elektrinu, konkrétne sa sústreďuje na rôzne spôsoby ako zvýšiť absorpciu svetla v tenkovrstvových solárnych článkoch.
Maturoval na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, na Slovenskej vysokej škole technickej sa venoval štúdiu materiálov. Od roku 1990 pôsobí na Technologickej univerzite v Delfte, ktorá je špičkovým vedeckým pracoviskom v Holandsku, ako profesor pre fotovoltickú technológiu na Katedre udržateľnej elektrickej energie.
Je autorom a spoluautorom viac ako 330 vedeckých publikácií. V roku 2019 získal kráľovské ocenenie Rytier Radu holandského leva.

 

Jack Martin Händler

Známy dirigent, ktorý hru na husle študoval v Bratislave a v Moskve. Bol jedným z posledných žiakov svetoznámeho Davida Oistracha. Jeho najznámejším predstavením bol Chačaturjanov husľový koncert so Slovenskou filharmóniou v lete 1975, na ktorom vystúpil v roli sólistu aj dirigenta. Po emigrácii do Nemecka hral s viacerými hudobnými telesami.
Stál pri vzniku orchestra, z ktorého sa neskôr vyvinul komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana a založil aj orchester Solistes Européens Luxembourg, s ktorým odohral koncert pre Valné zhromaždenie OSN na počesť rozšírenia Európskej únie. Skúsenosť svojej rodiny s holokaustom spracúva najmä prostredníctvom stredoeurópskeho festivalu a orchestra pomenovaných po nemeckom skladateľovi Brunovi Walterovi.
V roku 2008 ho Európska komisia vymenovala za ambasádora pre interkultúrny dialóg a o rok neskôr za ambasádora pre inováciu a kreativitu. Štátne vyznamenania mu udelili Nemecko, Rakúsko, Fínsko či Luxembursko.

 

Martin Štrba

Významný a oceňovaný kameraman. Na konte má desiatky hraných a dokumentárnych filmov. Za svoj originálny kameramanský štýl získal štyroch Českých levov, tri ceny Slnko v sieti a cenu Českej filmovej kritiky.
Študoval fotografiu na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a kameru na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Je dvorným kameramanom režiséra Martina Šulíka, s ktorým nakrútil známe filmy ako Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada, Krajinka či Tlmočník. Na filmoch Jánošík – Pravdivá história, Horiaci ker a Šarlatán spolupracoval s poľskou režisérkou Agnieszkou Holland. Spolupracoval aj s režisérom Vladimírom Michálkomna filmoch Je třeba zabít Sekala alebo Babí léto.
V roku 2021 sa stal členom americkej Akadémie filmových umení a vied, ktorá udeľuje prestížne filmové ceny Oscar.

 

Viac o všetkých ocenených si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-udelila-statne-vyznamenani/684535-clanok.html

 

Zdroj: FB Zuzana Čaputová