Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ sa DOČASNE ODKLADÁ z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií.

Otvorenie dotačného systému je predbežne naplánované na október 2023, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude o pripravovaných zmenách aj presnom termíne informovať v najbližších týždňoch na svojom webovom portáli www.uszz.sk a na sociálnych sieťach ÚSŽZ.

 

Záujemcov o dotáciu povzbudzujeme, aby využili čas na dôkladnú prípravu projektov a konzultácie s teritorialistkami ÚSŽZ:

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk