Dnes, 27. apríla 2023, si pripomíname 100 rokov od narodenia významnej osobnosti krajanskej obce v Poľsku Adama Jána Chalupca, ktorý mal veľký podiel na vzniku organizácie združujúcej Slovákov v Poľsku a v minulosti aj Čechov. Zároveň bol prvým a dlhoročným šéfredaktorom krajanského časopisu Život, ktorý je vydávaný pre slovenskú menšinu v Poľsku už 65 rokov. Bol osobnosťou, ktorú si krajania nesmierne vážili. Mali v jeho osobe oporu v prípade rozličných dotýkajúcich ich problémových otázok spojených so slovenským školstvom, vysokoškolským štúdiom vo vtedajšom Československu a pri vybavovaní rozličných záležitostí na úrovní štátnych a samosprávnych orgánov.

Adam Ján Chalupec (27. apríl 1923 Lipno – 14. máj 2002 Varšava) bol potomkom slovenských vysťahovalcov z Kysúc z obce Nesluša, spoluzakladateľom ilegálneho protifašistického Slovenského národného výboru vo Varšave. Bol účastníkom Varšavského povstania a členom slovenskej čaty 535.

Jedným zo zakladateľov a prvým predsedom Kultúrnej a sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku (1957-1961), členom predsedníctva Ústredného výboru Kultúrnej československej spoločnosti (1963-1964), podpredsedom Ústredného výboru Kultúrnej československej spoločnosti (1967-1979), predsedom Ústredného výboru Kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku (1979-1984). Čestný predseda Spoločnosti od roku 1984. Prvý šéfredaktor krajanského časopisu Život v rokoch 1958-1990.

Za svoju prácu bol v roku 1965 ocenený Zlatým krížom za zásluhy PR a v roku 1968 Hrdinským krížom obrodenia Poľska. Na Slovensku mu minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslav Válek udelil čestný titul Zaslúžilý pracovník kultúry za dlhoročnú spoluprácu a zásluhy pri rozvoji kultúrnych stykov medzi ČSSR a PĽR. V roku 1973 mu Matica slovenská udelila pri príležitosti jeho 50. narodenín medailu Pamätník slovenskej kultúry.

Viac o jeho živote sa dočítate napr. na stránkach Spolku Slovákov v Poľsku a v časopise Život:
https://tsp.org.pl/k-storocnici-adama-jana-chalupca/