Podľa výsledkov posledného sčítania počet Slovákov v Srbsku, ktorí žijú najmä vo Vojvodine, klesol z 52 750 (údaj z 2011) na 41 730. Pokles počtu Slovákov a Sloveniek o 11 020 je smutným, ale nie prekvapivým faktom, keďže aj celkový počet obyvateľov Srbska dlhodobo klesá.

Republikový štatistický úrad zverejnil výsledky sčítania obyvateľov. Podľa údajov v našej krajine žije celkovo 6 647 003 osôb, Slovákov je 41 730, z toho 19 593 mužov a 22 137 žien. Percentuálne najväčší podiel predstavujú Slováci v opštinách Báčsky Petrovec – 60,5%, Kovačica – 40,9%, Báč – 19,7%, Báčska Palanka – 8,3%, Stará Pazova 6,5% a Šíd – 5,4%. Slováci tvoria 0,63% z celkového počtu obyvateľov Srbska. Z ostatných národnostných menšín sú najpočetnejší Maďari – 184 442, potom Bosniaci 153 801 a Rómovia, ktorých je 131 936.

Podľa údajov z minulých sčítaní obyvateľov Slovákov bolo najviac zapísaných v roku 1961 – 77 837. V roku 1981 – 73 207, o 10 rokov neskoršie 66 772, v roku 2002 – 59 021 a v roku 2011 – 52 750.

Výnimočné slovenské tradície v tomto prostredí prežívajú už 3 storočia. Komunity Slovákov vo Vojvodine stále patria k tým najaktívnejším v udržiavaní si svojho národného povedomia, čoho dôkazom je aj dlhodobá intenzívna spolupráca s ÚSŽZ a množstvo projektov zo Srbska, ktoré sa uchádzajú o podporu úradu.

Viac informácií o sčítaní a počtoch krajanov v Srbsku môžete nájsť na: