Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá do svojho tímu 2 stážistov na teritoriálny a ekonomicko-dotačný odbor (TEDO), ktorí by sa venovali administratívnej a ekonomickej agende. Na naše oddelenie potrebujeme dvoch šikovných ľudí s chuťou učiť sa nové veci,  so záujmom pretaviť svoje teoretické poznatky do praxe a stať sa súčasťou systému podpory Slovákov žijúcich v zahraničí.

Benefity a výhody pre oboch stážistov:

 • Oboznámenie sa so zaujímavou a veľmi špecifickou agendou v oblasti poskytovania štátnej podpory do zahraničia
 • Získanie kontaktov v zahraničí so subjektmi, ktoré reprezentujú SR v zahraničí
 • Prítomnosť pri dôležitých nových procesoch a elektronizácii a ich tvorba
 • Účasť na tvorbe nových dotačných procesoch, nových procesoch projektového manažmentu
 • Zoznámenie sa s investičnými projektmi na základe medzinárodných zmlúv a bilaterálnych dohôd
 • Možnosť sledovať vnútroštátne procesy a medzirezortné spolupráce
 • Do budúcna možnosť finančne ohodnotenej spolupráce

 

Požiadavky a predpoklady na prvého stážistu (administratívna agenda)

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo aktuálne prebiehajúce vzdelávanie v oblasti  humanitných vied – verejnej správy, manažmentu, práva či medzinárodných vzťahov a podobne.

Osobnostné predpoklady:

 • Zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, nadhľad, prijemné vystupovanie
 • Schopnosť plniť požiadavky viacerých blokov v procesoch ekonomického a dotačného oddelenia
 • Schopnosť prinášať nové nápady
 • Schopnosť pracovať v kolektíve aj samostatne
 • Záujem o zoznámenie sa s agendou dotačných procesov, cezhraničnej spolupráce, štátnej podpory, tvorby procesov, legislatívnych rámcov, tvorbu systémov za účelom elektronizácie verejnej správy a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

Jazykové zručnosti:

 • Slovenský jazyk (native speaker)
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou

Pracovná náplň:

 • Príprava dokumentov potrebných k zabezpečeniu procesov vyplývajúcich z úloh úradu podľa zákona (kompletizácia spisov, vypracovávanie zmlúv a iných dokumentov na základe podkladov, príprava nových procesov a interných predpisov)
 • Administratívna a technická podpora jednotlivých úkonov dotačných a ekonomických procesov (príprava listov, prehľadov, tabuliek, práca v office,  v exceli, kopírovanie, zakladanie, archivácia, vyhľadávanie dokumentácie, kontrolné mechanizmy pri prijatých žiadostiach  a poskytnutých dotáciách, pomoc pri komunikácií s verejnosťou a zahraničnými ako aj vnútroštátnymi subjektmi a inštitúciami)
 • Pomocné práce pri registratúre a archivácii (zapisovanie pošty, registrácia, evidencia dokumentácie a ich správnosti a úplnosti)
 • Pomoc pri príprave na výkony kontrol v rámci interných procesov ako aj v externom styku úradu.
 • Práca v elektronickom systéme
 • Ovládanie MS Office, Excel

 

Požiadavky a predpoklady na druhého stážistu (ekonomická agenda)

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo aktuálne prebiehajúce vzdelávanie v ekonomickej oblasti (výhodou, nie podmienkou).

Osobnostné predpoklady:

 • Zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny prístup k práci, analytické myslenie, nadhľad
 • Schopnosť pracovať v kolektíve aj samostatne
 • Schopnosť kriticky myslieť a prinášať nové nápady
 • Záujem o zoznámenie sa s agendou rozpočtovej organizácie  z ekonomického hľadiska, chuť učiť sa nové veci a aplikovať teoretické poznatky do praxe
 • Praktické skúsenosti s rozpočtárskou agendou, prípadne s účtovníctvom výhodou
 • Ovládanie MS Office , Excel

Jazykové zručnosti:

 • Slovenský jazyk (native speaker)
 • Znalosť cudzieho jazyka výhodou

Pracovná náplň:

 • Administratívna podpora pri tvorbe dokumentov spojených s ekonomickými činnosťami na úseku rozpočtovníctva a vedenie rozpočtovej agendy (objednávky, žiadanky, kontrolné listy, likvidačné listy)
 • Zverejňovanie objednávok a faktúr
 • Iná agenda spojená s rozpočtárskou agendou podľa potrieb úradu

 

V prípade, že Vás ponuka oslovila a máte chuť stať sa členom nášho tímu, tak svoj životopis a motivačný list, prípadne otázky,  posielajte na emailovú adresu: klaudia.borsova@uszz.gov.sk. Môžete tak urobiť do 31.1.2023. Tím TEDO sa teší na spoluprácu.