Milí priatelia slovenčiny vo svete,

v mene slovenských vzdelávacích centier a škôl vo svete ISEIA Vám želám všetko dobré v Novom roku 2023, hlavne veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. Ďakujeme Vám všetci za doterajšiu spoluprácu v roku 2022.

V decembri sa naše slovenské vzdelávacie centrá vo svete usilovne pripravovali na príchod Mikuláša a Vianoc. O tom, ako prípravy prebiehali nám napísali deti a pani učiteľky slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Talianska a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady.

V našom vianočnom čísle časopisu Ceruzky vo svete nájdete reportáže centier z vianočných a mikulášskych stretnutí a besiedok, výtvarných dielní, divadelnej dielne Betlehemská hviezda a dielní na výrobu adventných vencov. Prelistujete si 67 strán 🙂

https://issuu.com/slovencinaiseia/docs/ceruzky_4-2022

Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček Mníchov pripravilo aj tento rok – už tretí ročník – súťažný online adventný kalendár Zvonček 2022. Výstupy si môžete pozrieť na Youtube kanáli. V časopise sú ukážky pracovných listov. Termín súťaže s adventným kalendárom je do 31.1.2023.

Zapojte sa  s deťmi. Súťažíme o pekné slovenské knihy. 

https://www.iseia.eu/adventny-kalendar-zvoncek-2022

Informácie o aktuálnych súťažiach sú na našej webovej stránke:
https://www.iseia.eu/sutaze

Náš spoločný vianočný a novoročný pozdrav je v duchu koledy Tichá noc, ktorá zaznela v adventom čase na našich vianočných besiedkach po celom svete. Pani učiteľky a deti Vám zasielajú krásne vidopozdravy.

Spoločný klip koledy je na našom YouTube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=388s4Sjl-FY

 

Želáme Vám šťastný Nový rok 2023!

Jarmila Buchová, ISEIA