Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) dáva do pozornosti prijímateľom dotácií ÚSŽZ v roku 2023 informáciu o vrátení nevyužitých finančných prostriedkov z dotácie.

Vážení poberatelia dotácií,

v prípade, že viete, že dotáciu ÚSŽZ poskytnutú v roku 2023 už nestíhate naplno využiť, prosíme Vás o jej vrátenie čím skôr, už v týchto mesiacoch. Pomôžete nám tak s efektívnejším administratívnym spracovaním.
Vyhnite sa prosím vracaniu dotácie na poslednú chvíľu, t. j. v posledný decembrový týždeň.

Presný postup na vrátenie nevyužitých finančných prostriedkov nájdete v texte Vašej Zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v časti Vyúčtovanie dotácie.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.