V priestoroch Múzea mesta Ilok bola v piatok 10. marca prezentovaná publikácia …tie sa nosia jak grófky… Tradičný odev Slovákov v Iloku, ktorej autorkou je etnologička Zuzana Drugová z Banskej Bystrice.

Kniha vznikla z iniciatívy Vladka Miksáda, profesora slovenského jazyka, ktorý je dlhodobo činný v kultúrnom sektore Slovákov v Iloku. Publikácia dokumentuje tradičný odev ilockých Slovákov, ale aj jeho premeny v časovom horizonte a je aj určitým prejavom úcty ilockých Slovákov voči predkom a vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Zároveň je to ojedinelá publikácia, ktorá spracúva odev Slovákov v Chorvátsku.

Novú publikáciu predstavila autorka Drugová, iniciátor výskumu Miksád, riaditeľka Múzea mesta Ilok Maja Barićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Súčasťou programu bola prehliadka krojov členov Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra, ktorý pôsobí v rámci Matice slovenskej v Iloku, aj vokálno-inštrumentálne body hudobníkov z Iloka a ženskej speváckej skupiny Matice slovenskej Ilok.

Na prezentácii publikácie sa zúčastnil aj podpredseda Zväzu Slovákov Aleksandar Knapček a predstaviteľka Vukovarsko-sriemskej župy a predsedníčka Mestského zastupiteľstva mesta Ilok Renata Banožićová, ktorí sa prítomným prihovorili a akcentovali na význam prezentovanej publikácie.

Hlavným organizátorom prezentácie bolo Slovenské kultúrne centrum Našice, ktoré spolupracovalo s Múzeom mesta Ilok, Univerzitou Mateja Bela z Banskej Bystrice, Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Maticou slovenskou v Iloku.

Text: Sandra Kralj Vukšić